Yayın:
Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortaklıklarda Bağımsız Denetim

No Thumbnail Available
Tarih
2017
Yazarlar
Avcı, İlyas
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bu çalışmamızın konusu, ülkemizin gerek tasarruf sahipleri, gerekse yabancı yatırımcıları sermaye piyasalarına çekme konusunda vitrin şirketleri olan Sermaye Piyasası Kanununa tabi anonim ortaklıklarda denetimdir. Burada denetimden kasıt, bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılan bağımsız denetimdir. Çalışma kapsamında, sermaye piyasaları ve fon sağlanmasındaki işlevleri incelenmiştir. Fon sağlanması için sermaye piyasalarında yatırımcıların güveninin oluşması gerektiğinden, güven unsuru ve bu unsurun ne suretle oluştuğu çalışmamızda incelenmiştir. Akabinde, bağımsız denetim tanımı yapılmış ve farklı türleri tanımlanmıştır. Bağımsız denetim sözleşmesi, unsurları, tipikliği, sözleşmenin tarafları ve sözleşmede tarafların edimleri de çalışmamız kapsamında incelenerek, -sözleşme tarafı denetlenen ortaklık ve üçüncü kişilerin zararlarının doğması halinde ayrı ayrı değerlendirilmek üzere- bağımsız denetim kuruluşlarına karşı olası tazminat talepleri incelenerek çalışma sona erdirilmiştir.
Açıklama
The subject of this study is auditing in joint stock companies subject to the Capital Market Law. These companies are the prominent ones in attracting domestic and foreign investors to the capital markets. Here, the term of audit refers to independent auditing carried out by the independent auditors. Within the scope of the study, the functions of capital markets and especially its funding functions were examined. Since the trust of investors must be established in capital markets for the function of funding, confidence/trust factor and how it works in our subject also examined. Subsequently, independent audit descriptions were made and different types of auditing/auditor reports were described. Independent auditing contract, its provisions, typicality, parties of the contract and parties' rights and obligations were also examined and possible compensation claims -if any of the loss arises; seperately for contract parties and third parties- to the independent auditors/independent auditing institutions were also examined and the study ended.
Anahtar kelimeler
Anonim Şirketler, Joint Stock Companies, Bağımsız Denetim, Independent Audit, Bağımsız Denetim Kuruluşları, Independent Auditing Companies, Bağımsız Dış Denetim, Independent External Auditing, Denetim, Control, Sermaye Piyasası Kanunu, Capital Market Law, Sermaye Piyasası Kanunu, Capital Market Law, Ticaret Hukuku, Commercial Law, Türk Sermaye Piyasası, Turkish Capital Market
Alıntı