Publication:
Kalite Fonksiyonu Göçerimi Yöntemiyle Müşterinin Marka Algısının Arttırılması : Taşınabilir Şarj Cihazları Üreten Bir Firmada Uygulama

Date
2018-06
Authors
Gergin, Zeynep
Akbaş, Mert
Yurt, Muhammed Furkan
Aktüre, Alptuğ Ömer
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Marka algısı müşterinin markaya dair yargılarını kapsar ve üç alt faktör ile ölçülür. ‘İlişki değeri’ müşterinin markaya bağlanmasına neden olan ölçütleri belirler. ‘Marka değeri’ markanın bilinirliği ve kurumsal etik ile biçimlenir. ‘Algılanan objektif değer’ müşterinin üründen aldığı toplam faydaya değer biçmesidir ve kalite ile ilişkilidir. Böylece kalitenin arttırılması müşteri algısının yükseltilmesine hizmet edecektir. Kalite Fonksiyonu Göçerimi, müşteri beklentilerini teknik özellikler ile ilişkilendirerek, kalitenin beklentiler doğrultusunda iyileştirilmesini sağlayan bir araçtır. KFG uygulamasıyla yapılacak kalite iyileştirmeleri neticesinde marka algısının arttırılması da başarılacaktır. Bu çalışmada taşınabilir şarj cihazları marka algısının arttırılması için KFG uygulaması yapılmıştır. Geliştirilen anket satış elemanları ve tüketicilerden oluşan iki farklı örneklem grubu tarafından cevaplanmıştır. Anket sonuçlarıyla müşteri algısı değerlendirilmiş, KFG matrisi yapılandırılarak analiz edilmiştir. Mevcut müşteri algısının üç alt faktör bazında açılımı ve iyileştirme önerileri firmaya sunulmuştur.
Description
Keywords
Algılanan Objektif Değer, Kalite Fonksiyonu Göçerimi, Marka Algısı
Citation