Publication:
Türkiye, İran ve Hollanda'da Ortaokul ve Liselere Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmeni/Uzmanı Yetiştiren Lisans Programlarının Karşılaştırılması

Date
2019-11
Authors
momeni shabanı, sevil
Gündüz, Gülten Feryal
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile vatandaşlarına sundukları eğitim olanakları arasında paralellikler söz konusudur. Eğitim kalitesinin de bir göstergesi olan öğretmen ve onun almış olduğu eğitim vatandaşlara sunulan eğitim-öğretim hizmetleri hakkında bilgi vermektedir. Bu sebepten dolayı öğretmen yetiştirme programları ve izledikleri modeller ülkelerin eğitim sistemine göre farklılık göstermektedir (Ergun, 2012). Bu araştırmada da Türkiye’de, İran’da ve Hollanda’da ortaokul ve liselerde görev yapacak olan Rehberlik ve psikolojik danışmanlık (RPD) öğretmeni/uzmanı-psikolog-sosyal hizmetler uzmanı yetiştiren lisans programlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Türkiye’de 2018 yılında güncellenen öğretmen yetiştirme lisans programlarından birisi de Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) lisans programıdır. İran’da ise 2012 yılında RPD ve Psikoloji lisans programları Psikoloji lisans programı altında birleştirmiştir. Hollanda’da ise ortaokul ve liselerde RPD öğretmenlerinin görev ve sorumluklarını psikolog ya da sosyal hizmetler uzmanı gerçekleştirmektedir. Araştırma verilerine doküman analizi tekniği kullanılarak yürürlükte olan lisans programları incelenerek ulaşılmıştır. Bu üç ülkenin programının karşılaştırması, ülkelerin yönetim şekilleri, eğitim felsefesi, yaşam biçimleri, kültürlerinin yükseköğretim eğitim programlarını nasıl etkiledikleri, benzerlikleri ve farklılıkları açısından önem arz etmektedir. Bununla birlikte yapılan araştırmanın Batı ve Doğu ülkelerinde RPD öğretmeni/uzmanı yetiştiren lisans programları hakkında bilgi sahibi olma ve bu bilgiler doğrultusunda Türkiye RPD ve Psikoloji lisans programlarına katkı sağlama ve ülkemizde PDR/Psikoloji lisans programlarında okuyan yabancı öğrencilerin eğitim kültürlerini anlayabilmede faydalı olacağı düşünülmektedir. Araştırmanın çalışma grubu Türkiye’nin İstanbul Kültür Üniversitesi, İran’ın Azad Eslami üniversitesi ve Hollanda’nın Saxion yüksekokulu ve UT Twente üniversitelerinde RPD öğretmeni/uzmanı yetiştiren lisans programları ile sınırlıdır.
Description
Keywords
Türkiye RPD Öğretmeni Yetiştirme Lisans Programı, İran Psikoloji Lisans Programı, Hollanda Sosyal Hizmetler Yüksekokul Programı, Hollanda Psikoloji Lisans Programı, Karşılaştırmalı Eğitim, Öğretmen Yetiştirme
Citation