Publication:
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre petrol ve petrol ürünleri kaçakçılığı suçları

No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Gezer, Reşat Doğukan Hazer
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Petrol, daha yeni keşfedildiği zamanlardan itibaren hem onu keşfeden devletlere bir kısım yararlar sağlamış, hem de bu devletlerin başına bela olmuştur. İnsanlığın ilerlemesi açısından bir basamak olarak görülebilecekken, aynı zamanda en basit haliyle bir silahın özelliklerini taşımaktadır. Her ne kadar son iki yüzyıl içerisinde kömürün yerini alarak yükselmiş olsa da, tahmini olarak 50 yıllık bir rezervin kalmış olması, hâlihazırda petrole tam anlamıyla bir alternatif üretememiş olan dünya piyasaları açısından vazgeçilemez bir kaynak değeri taşımaktadır. Çalışmamızın birinci bölümünde petrolün bu özelliğinin daha iyi anlaşılabilmesi için, ülkemizde ve dünya üzerinde göstermiş olduğu gelişime yer vermeye çalıştık. Özellikle ülkemizde Osmanlı İmparatorluğu'ndan itibaren vergilendirilmesi ve silah olarak kullanılması, petrolün devletler tarafından sistematik olarak gelir kaynağı yapıldığını göstermektedir. Bu kaynak o denli önemlidir ki, devletlerin ve hatta kıtaların kaderini belirlemiştir. Öyle ki bilinen savaşlar içerisinde petrol uğruna yapılan ilk savaş sandığımızdan çok daha eski zamanlarda meydana gelmiştir. Bununla birlikte, petrolün can verdiği alevler semavi dinlerin kitaplarına dahi girmiştir. Nitekim petrol, eski çağlarda bugünkü bildiğimiz haliyle sadece enerji için kullanılmamakta, sağlık, inşaat ve hatta tarıma kadar birçok alanda ihtiyaç duyulan bir madde halinde bulunmaktaydı. Biz de çalışmamız kapsamında yukarıda bahsetmiş olduğumuz konularda örneklemelere giderken, aynı zamanda petrol ve petrol ürünleri kaçakçılığı hususunun Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında açıklamaya çalıştık. Anahtar Kelimeler: Kaçakçılık, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Petrol Piyasası Kanunu, Petrolün Tarihçesi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, OPEC, Avrupa Birliği (AB)

Description
The Oil, from the time was discovered, has been provided a number of benefits for the countries as well as been plagued for them. While that can be seen as a step in the progression of humanity; but also it simply smacks of a weapon. In last two centruies, although, it was increased while taken place of the coil; it carries irreplaceable values for the World markets; taking account of the fact that, having had a 50 year reserve and could not be found an exact alternative. In the first part of the study, we tried to express to the development of it in our country and in the World for better understanding of this feature of the oil. Especially in our country, as from Ottoman Empire, to be used as a weapon and as taxation, shows that the oil being used as source of income systematically. This source of energy is so important that, has determined the fate of states and even continents. In fact, the first battles took place in much earlier times than it is thought. However the flames, which was springed to life from the oil, entered the books of divine religions. Indeed the oil; has not been used, as a form that we know today, only for energy; but also health care, construction even agriculture, in ancient times. The scope of our study, we tried to give examples on issues that we have mentioned above, at the same time to clarify the smuggling the oil and petroleum products as a part of the Code of Anti-Smuggling. Keywords: Smugling, Anti-Smuggling, Code of Anti-Smuggling, Anti-Smuggling Regulations, History of Petroleum, Energy Market Regulatory Authority (EMRA), OPEC, European Union (EU)
Keywords
Kanunlar 5607 sayılı , Laws 5607 numbered , Kaçakçılık , Smuggling , Kaçakçılık suçları , Smuggling crimes , Petrol , Petroleum , Petrol Piyasası Kanunu , Petroleum Market Law , Petrol ürünleri , Petroleum products , Uluslararası petrol piyasası , International oil market
Citation