Publication:
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları Işığında İdari Yargının Görev Alanının Belirlenmesine İlişkin Bir İnceleme

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Aktaş, Batuhan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Türkiye Barolar Birliği( TBB) Dergisi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Anayasamızda idarenin sorumluluğu açıkça hüküm altına alınmış olmasına rağmen, söz konusu denetimin nasıl yapılacağıveya ayrı bir yargı düzenine tabi olup olmayacağına ilişkin açık birhüküm bulunmamaktadır. Türk hukukunda kabul gören yargı ayrılığısistemine göre; idarenin yargısal denetimi bu alanda uzmanlaşmışfarklı bir yargı düzeni (idari yargı) tarafından yapılarak sorumluluğubelirlenmeye çalışılmaktadır. Ancak idarenin kimi eylem ve işlemlerinin yargısal denetimi, kanun koyucunun açık düzenlemesi sonucuadli yargıya tâbi kılınabilir. Her somut olayın kendine has özelliklerinedeniyle bazen uyuşmazlığın hangi yargı yolunda çözülmesi gerektiğini belirlemek ciddi bir problem teşkil etmektedir. Bu noktada adlive idari yargı yerleri arası çıkabilecek görev ve hüküm uyuşmazlıklarının çözümü ise Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarıyla sağlanmaktadır. Bu nedenle çalışmada, Uyuşmazlık Mahkemesi’nin idari yargınıngörev alanını belirleme açısından kararlarında başvurduğu ölçütlerirdelenecektir.


Although the Turkish Constitution clearly ensures the responsibility of the administration, there is no explicit provision as to how such a judicial review would be carried out or whether it would be subject to a separate jurisdiction. According to the judicial separation system adopted in Turkish law; the judicial review of the administration is tried by another judicial system (administrative jurisdiction) specialized in this field to determine its responsibility. However, judicial review of some administrative actions may be subject to civil jurisdiction if required regulations are made by law. In some unusual legal disputes, it is a serious problem to determine which jurisdiction should have the competency to examine. At this point, the resolution of the disputes that may occur between the judicial and administrative jurisdictions is provided by Court of Jurisdictional Disputes. Therefore, in this study, criterias applied by the Turkish Court of Jurisdictional Disputes in order to determine the scope of administrative jurisdiction will be examined.

Description
Keywords
Uyuşmazlık Mahkemesi , Görev Uyuşmazlı- ğı , Adli Yargı , İdari Yargı , Kamu Gücü
Citation
AKTAŞ B, SEYHAN S (2019). UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA İDARİ YARGININ GÖREV ALANININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR İNCELEME. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2019(144), 105 - 172.