Publication:
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması

Date
2019
Authors
Tatlı, Yakup
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Ceza mevzuatımıza ilk defa 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu (ÇKK) ile giren ve çocuk suçlular hakkında uygulanan hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) müessesesi akabinde 19/12/2006 tarihli, 5560 sayılı yasayla 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 231. maddesinde yapılan değişiklikle birlikte ergin sanıklar hakkında da uygulanmaya başlamıştır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, yaşamında ilk kez suç işleyen kişilerin cezaevinin olumsuz şartlarından etkilenmemeleri ve tekrar suç işlemelerinin önüne geçilmesi gayesiyle getirilen bir müessesedir. Bu çalışmada hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesinin tanımı, kapsamı, uygulama alanı ile koşulları son dönemde yapılan yasa değişiklikleri ve güncel yargısal içtihatlar çerçevesinde ele alınarak anlatılmaya çalışılmıştır.
The concept of deferment of the announcement of the verdict which was entered in force by the law no 5395 for the first time and applied to juvenile offenders, has started to be implemented on adult defendants with the amendment made in Article 231 of the Law on Criminal Procedure (Law no. 5271) by Law No. 5560. The concept of deferment of the announcement of the verdict is an institution (concept or mechanism) that was brought into force in order to prevent people who commit a crime for the first time in their life from being affected by the adverse circumstances of the prison and to restrain those people from recidivism. This study has examined the definition, scope, application area and conditions of the concept of the deferment of the announcement of the verdict within the framework of the recent legislative changes and the judicial jurisprudence.
Description
Keywords
Hukuk, Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu, Ceza Muhakemesi Hukuku, Hükmün açıklanmasının ertelenmesi, Kanunlar 5271 sayılı, Türk Ceza Kanunu, Law, Code of Criminal Procedure, Law of Criminal Procedure, Non-declaration of judgment, Laws 5271 numbered, Turkish Penal Code
Citation