Publication:
Türk Medeni Kanunun Dünü ve Bugünü

Loading...
Thumbnail Image
Date
2002
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Description
Keywords
Medeni Hukuk, Medeni Kanun, Aile Hukuku, Mal Rejimleri, Eşler Arasında Eşitlik İlkesi
Citation
Ulusan, M. İlhan, Türk Medeni Kanunun Dünü ve Bugünü, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Cilt: 1, Sayı: 1-2, 153-172, (2002).