Yayın:
Farklı Yapım Sistemleri ve Konut Maliyetleri

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2004
Yazarlar
Bostancıoğlu, Esra
Birer, Emel
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bir binanın fonksiyon ve performansının değerlendirilmesinde; diğerlerinin yanında maliyet önemli bir parametredir. Bu çalışmada, seçilen örnek bir konut projesinin üç farklı yapım sistemi ile inşa edilmesi durumunda, alternatiflerin ilk yatırım ve m2 başına maliyetleri karşılaştırılmaktadır. Bunun yanında; malzeme, düz işçi, usta işçilik ve makine girdilerinin m2 başına maliyetleri ve girdilerin toplam maliyet içindeki payları; taşıyıcı sistem maliyetleri ve taşıyıcı sistem maliyetlerinin toplam maliyet içindeki payları belirlenerek karşılaştırılmıştır. Farklı yapım sistemi alternatifleri değerlendirilerek; geleceğe yönelik olarak iki katlı müstakil konut binalarında hangi yapım sisteminin kullanılmasının daha uygun olabileceğinin ipuçları verilmiştir.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Alıntı