Publication:
İstanbul Genelinde İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Bir Araştırma

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012-02

Authors

Tüzer, Fatma Sibel

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Türkiye'de iş kazaları ve iş kazalarına bağlı yaralanma, sakat kalma ve ölüm oranları gelişmiş ülkelere oranla ciddi seviyede daha yüksektir. Bu bağlamda hem iş kazalarının en aza ineceği sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlamak hem de 30 yılı aşkın süredir yürürlükte olan iş yasasını güncelleştirmek ve Avrupa Birliği müktesebatına uyarlamak amacıyla 4857 sayılı İş Kanunu yürürlüğe konmuştur. Diğer yandan, tüm dünyada olduğu gibi, eldeki mevcut istatistiklere göre Türkiye'de de inşaat sektörü bu oranların en yüksek olduğu sektörlerden biridir. Bu çalışmanın amacı, inşaat sektöründe yeni yasada öngörülen iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin ne seviyede uygulandığı ile sektörün konuya olan yaklaşımlarının incelenmesidir. Bu amaçla İstanbul'da 104 inşaat şantiyesini kapsayan bir anket ve tarama çalışması yapılmıştır. Bu tez kapsamında elde edilen sonuçlar ortaya konarak sonuçların bir değerlendirmesi yapılacaktır
In Turkey, injury, a disability and death rate, due to work accidents and occupational injuries, have a serious number compared to developed countries. Based on this results, the European Union Labour Law No. 4857 was enacted, in order to minimize accidents which are work-related and provide safe working environments, moreover in order to update and adapt the acquis in business law in force for over 30 years. On the other hand, as well as all over the world, according to the available studies, the construction sector in Turkey is the one of the sectors with the highest ratios. The purpose of this study is the investigation of the results of the approaches to this issue which is applied in construction industry on occupational health and safety prescribed in the law the new level is applied. For this purpose, this survey has been done covering 104 construction sites in Istanbul. The results obtained in this thesis will be an assessment of the results.

Description

Keywords

İnşaat Mühendisliği, Proje Yönetimi, Civil Engineering, Project Management

Citation