Publication:
"Truva Filmi" üzerinde " İlyada Destanı" Etkisi Göstergebilimsel Yaklaşım

Loading...
Thumbnail Image

Date

2005-01

Authors

Barokas-Kırlar, Safiye

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

İlyada yapıtından esinlenerek gerçekleştirilen Truva Filminin Göstergebilim çözümlemesinin yapılması amaçlanmıştır. Çözümleme yapılırken savaş, tanrı ve ölüm üçlemesi üzerinde durulmuştur. Temel amaç, yıllarca önce Yunan Mitolojisinde islenen Truva Savaşının günümüzde filme uyarlaması aşamasında nasıl irdelendiği ortaya çıkarılmak istenmiştir. Truva Filmiyle İlyada söylencesinin üç aşamasında birbirleriyle benzeşen ve birbirlerinden ayrılan yönleri ele alınarak karşılaştırma biçiminde incelenmiştir. Bu bağlamda filmden önemli sahneler alınarak, İlyada yapıtında da bu sahneler bulunarak aralarında ne gibi değişiklikler gösterdiği ya da göstermediği incelenmiştir. The objective of this article is to realize a semiotic analysis of the movie Troy which is based on Homers' Iliad. The three foci of the analysis are on war, gad, and death. The basic purpose of the paper is to discover and analize the stories and images in this Greek mythology of Trojan wars and the ways these have been transformed to the movie. The paper undertakes a comparative analysis of the three phases of the Iliad loaking into the aspects which are similar and different between the myth and the movie. The analysis takes important scenes from the movie and the comparative analysis identifies the differences and similarities with the original story in the Iliad.

Description

Keywords

Liderlik, Değer, Söylenbilim, Söylence, Gösterge, Göstergebilimsel Çözümleme, Leadership, Value, İndicator, Semiotic Analysis

Citation