Publication:
Yeni Bir Pazarlama Yöntemi Olarak Elektronik Posta Pazarlaması

Date
2002-11
Authors
Deniz, R. Baki
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Kullanım kolaylığı, çok hızlı ve yaygın olması ve maliyetinin düşüklüğü, elektronik posta (e-posta) pazarlama yönteminin en yaygın kullanılan on-line kanal haline gelmesinin başlıca nedenleri arasındadır. Ancak sır ve gizlilik her e-posta pazarlama programının temel özelliği olmak durumundadır. Çünkü izinsiz olarak gönderilen e-postalar (spam) alıcılarda olumsuz tepkilere neden olmakta ve çoğunlukla okunmadan silinmektedir. İzinli e-posta pazarlaması ise; hızlı olması, maliyetinin düşüklüğü ve çok yüksek orandaki popülerliği ile on-line pazarlamada ideal bir yöntem niteliğindedir Bu makalede, e-posta ve özellikle izinli e-posta pazarlaması, avantajları ve başarılı olmasına yardımcı olacak önerilerle birlikte ele alınmaktadır. E-mail marketing is al low cost, high-return solution, remains the most widely used online channel. But permission and privacy must be the cornerstones of every e-mail marketing program. Because unsolicited e-mail(spam) irritates most of Net users and are deleted without reading. Permission e-mail marketing is a fat, cheap, overwhelmingly popular and ideal medium for online marketing. In this paper, e-mail marketing and especially permission e-mail marketing with its advantages and the suggestions for making successful permission e-mail marketing is examined.
Description
Keywords
Elektronik Posta, Elektronik Posta Pazarlaması, izinli Elektronik Posta Pazarlaması, İzinsiz Elektronik Posta Pazarlaması, Electronic Mail, Electronic Mail Marketing, Permission e-mail Marketing, Unauthorized Electronic Mail Marketing
Citation