Publication:
Eğitimde cezanın yeri

Loading...
Thumbnail Image

Date

1989

Authors

Baltaş, Acar

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Description

Keywords

Eğitim ve Öğretim, Ceza, Disiplin Cezaları, Davranış Değişikliği, Education and Training, Crime, Discipline Punishment, Behavior Change

Citation