Publication:
Sinemada Fütürist Yaklaşım : Minority Report Filminin İncelenmesi

Date
2016-04
Authors
Boyar, Nihan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
The Turkish Online Journal of Design Art and Communication
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Toplumların bir beklenti olarak gördüğü gelecek olgusu, yeni olan her şeyin var olabilme gücüyle ilişkilidir. Temel anlamda yeni olan her şeyin gerçekleşmesi, aynı zamanda gelecekte yapılacak olanların bir vaadini temsil edebilmektedir. Günümüzde yaratılan çeşitli teknolojik araçların toplum tarafından benimsenip bir ihtiyaç haline dönüşmesi ise, kitlelerin yeni olana duyduğu arzuyu daha da arttırmaktadır. Gelecekçiliği, teknolojiyi ve her türlü bilimsel gelişmeyi idealleştiren Fütürizm kavramı; diğer sanat alanlarında etkili olduğu gibi, sinemada da karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan filmlerde yaratılan kurgusal teknolojilerin günümüzde kullandığımız araçlara dönüşmesi, bilimsel ve kültürel alanlarda ki değişimler açısından büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple çalışmada, bir hayal ürünü olarak yaratılan ütopik araçların yaşadığımız dönemdeki gerçeklik ve kullanılabilirlik boyutu, Minority Report (Minority Report, Spielberg, 2002) filmi üzerinden çözümlenecektir.
Description
Keywords
Fütürizm, Gerçeklik, Teknoloji, Sinema, Minority Report
Citation