Publication:
Reklam İletişiminde Dijitalleşme: Online Davranışsal Reklam Kavramı ve Tasarım

Date
2017
Authors
Aslan, Eren
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu çalışmada, Gemius Araştırma Şirketi'nin 2016 yılında gerçekleştirmiş olduğu araştırmalar kapsamında en çok trafiği bulunan alışveriş sitesinin 2 banner reklam örneğinin tasarımları, dilsel ve görsel göstergeler açısından incelenmektedir. Çalışmanın amacı, online davranışsal reklam etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen banner uygulamalarının tüketicilerin satın alma kararlarına ne ölçüde etki ettiğini analiz etmektir.
This study examines the designs of two banner commercials, linguistic and visual indicators of shopping sites with the most traffic within the scope of research has conducted by Gemius Research Company in 2016. The aim of the study is to analyze how extent to which banner applications within the context of online behavioral advertising activities affect consumers' purchasing decisions.
Description
Keywords
Reklamcılık, İletişim Bilimleri, Advertising, Communication Sciences
Citation