Publication:
AİHM’in Süregelen Mülkiyet Hakkı İhlallerine Bakış Açısından KKTC’deki Rum Malları ile Ermenistan’da Kalan Azeri Taşınmazları Bakımından Bazı Gözlemler

Date
2018-03
Authors
Tezcan, Durmuş
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Kıbrıslı Türkleri korumak amacıyla garantör ülke sıfatıyla Türkiye’nin 1974 yılında Kıbrıs’a yaptığı askeri çıkarma sonrasında Kıbrıslı Rumların adanın güneyine ve Türklerin de kuzeyine göç etmesi nedeniyle mallardan olan Rumlarla ilgili olarak mülkiyet hakkının ihlali konusu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına konu olmuştur. Mülkiyet hakkına dönük Kıbrıs’taki soruna benzer olaylar ise, Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ bölgesinin Ermenistan tarafından işgali sorununa bağlı olarak özellikle Azerbaycan ve kısmen de Ermenistan vatandaşları açısından yaşanmıştır. AİHM, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki uyuşmazlıkta da Kıbrıslı Rumların mülkiyet hakkına ilişkin Türkiye’ye karşı açtıkları davalardaki çözüm yoluna benzer bir tutum izlerken, Ermenistan ve Azerbaycan’a karşı açılan davalarda, davacı Azeri ve Ermenilerin uğradıkları zararı somut bir şekilde ortaya koyamadıkları gerekçesiyle, tazminat miktarını çok düşük tutmuştur.

Description
Keywords
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Mülkiyet hakkı, Kıbrıs, Ermenistan, Azerbaycan
Citation