Publication:
Nice Zirvesi Sonrasında Avrupa Güvenlik Savunma Politikası ve Türkiye

Date
2002-11
Authors
Demirdöğen, Ülkü
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Avrupa Birliği 'nin Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) Soğuk Savaş sonrası koşulların yarattığı yeni güvenlik ve savunma parametrelerine göre şekillenmektedir. NATO 'nun bir bütün olarak yer almadığı ve Avrupa 'nın güvenliğini ilgilendiren uluslararası krizlere, gerektiğinde NATO imkan ve yeteneklerinden de yaralanarak, yeni oluşturulacak bir Avrupa Acil Müdahale Gücü'nün (AMG) müdahale etmesi ve insani yardım, barışı koruma ve kurtarma operasyonları gibi kriz yönetimi tekniklerini uygulaması öngörülmektedir. Türkiye, olası kriz bölgelerine yakınlığı nedeniyle, ulusal çıkarları açısından ve bir NATO üyesi, AB adayı ülke olarak oluşturulacak olan AMG 'ye askeri katkıda bulunmak ve AGSP 'nin stratejik karar alma mekanizmaları içerisinde yer almak istemektedir. Türkiye 'nin yürüttüğü kararlı diplomasi ve ABD ile İngiltere 'nin aktif arabuluculuk çabaları sonucu varılan 'Ankara Mutabakatı' ile Türkiye'nin beklentileri büyük ölçüde karşılanmıştır. European Security and Defence Policy is being shaped by the new security and defence parameters of the post-Cold War conditions. Accordingly, an EU Rapid Reaction Force is being proposed to carry out crisis management functions, i.e. peace - keeping, humanitarian aid and rescue tasks by using NATO assets and capabilities when necessary and in crises where NATO is not engaged as a whole. Due to its regional proximity to probable international crises which would put national interests at stake and being a NATO member and an EU candidate country, Turkey has stated its willingness to contribute troops and military assets to this force as well as participating in the decion-making procedures related to ESDP. Turkey's expectations have been largely met by 'Ankara Consensus' as a result of the determined diplomacy led by Turkey and the active mediation efforts of USA and Great Britain.
Description
Keywords
Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası, European Security and Defence Policy, Türkiye, Turkey
Citation