Publication:
Yaşlılarda Kırılganlık Sendromu ve Omega-3 Çoklu Doymamış Yağ Asitleri

No Thumbnail Available
Date
2020
Authors
Büyükuslu, Nihal
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Kırılganlık sendromu, yaşlanan nüfusun en önemli sorunlarından biridir. İnflamatuar süreçlerin düzensizliği, oksidatif stres, mitokondriyal işlev bozukluğu ve hücresel yaşlanma dahil olmak üzere çeşitli patofizyolojik etkenler, sendromun patofizyolojisini oluşturur. Sosyodemografik özellikler, psikolojik durumlar, beslenme durumu, fiziksel aktivite eksikliği ve mevcut komorbiditeler kırılganlığı etkileyen faktörlerdir. Omega-3 çoklu doymamış yağ asidinin (ÇDYA) akut veya kronik hastalığı olan yaşlılarda anti-inflamatuar etkisi sayesinde yararlı etkilerinin olduğu bilinmektedir. Bu derlemenin amacı, diyet kaynaklı veya destek olarak verilen omega-3 ÇDYA'nın yaşlı bireylerde kas kütlesi ve kas gücü, inflamatuar biyobelirteçler ve fonksiyonel kapasitedeki rolüne ilişkin kanıtları incelemek ve değerlendirmektir. Yapılan araştırmalar, omega-3 ÇDYA'nın pre-kırılganlık dönemde olan yaşlı bireylerde sendromun seyrini iyileştirici etki gösterebileceğini desteklemektedir. Kırılganlık evresinde olan yaşlılarda diyet kaynaklı veya destek olarak verilen omega-3 ÇDYA'nın etkileri tartışmalıdır. Tüm araştırmalar, sarkopeni ve kırılganlık gelişimini önlemek için rutin olarak beslenme durumunun kontrol edilmesi ve gerekli diyet müdahalelerinin yapılmasının önemini vurgulamaktadır.


Frailty syndrome is one of the most important problems of the aging population. Various pathophysiologicalfactors constitute the pathophysiology of the syndrome, including dysregulation of inflammatory processes,oxidative stress, mitochondrial dysfunction, and cellular aging. Sociodemographic characteristics,psychological conditions, nutritional status, lack of physical activity, and existing comorbidities are factors thataffect frailty. Omega-3 polyunsaturated fatty acid (PUFA) is known to have beneficial effects in the elderly withacute or chronic diseases due to its anti-inflammatory effect. The purpose of this review is to examine andevaluate the evidence for the role of dietary or supplemental omega-3 PUFA in muscle mass and musclestrength, inflammatory biomarkers, and functional capacity in elderly individuals. Studies support that omega 3 PUFA may improve the course of the syndrome in pre-frailty older adults. The effects of dietary orsupplemental omega-3 PUFA in frail elderly are controversial. All studies emphasize the importance ofroutinely controlling nutritional status and making the necessary dietary interventions to prevent thedevelopment of sarcopenia and frailty.

Description
Keywords
Kırılganlık , Sarkopeni , Yaşlı , Yağ Asitleri , Omega 3 , / Frailty , Sarcopenia , Aged , Fatty Acids
Citation
CİN P, BÜYÜKUSLU N (2020). Yaşlılarda Kırılganlık Sendromu ve Omega-3 ÇokluDoymamış Yağ Asitleri. Ankara Medical Journal, 20(4), 1099 - 1111. 10.5505/amj.2020.92260