Publication:
Multimodal (Karma) taşımacılıkta taşıma operatörünün sorumluluğu

Date
2015-06
Authors
Aydın Boz, Selma
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Uluslararası anlaşmalarda üç ayrı sorumluluk sistemi benimsenmiştir. Network Sistem, Uniform Sistem ve Strict Sistem. Multimodal Taşıma Konvansiyonunda, Uniform sorumluluk sistemi ile Network sorumluluk sisteminin bir karışımı olan "Modified- Network" sistemi kabul edilmiştir. Multimodal taşımalarda taşıma operatörünün genel olarak sorumluluğunun sınırlandırılmış olduğu görülmektedir. Özel hallerin varlığı halinde taşıma operatörü, sınırlı olarak değil, hak sahibinin gerçek zararından sorumlu tutulmaktadır. Taşıma operatörünün sorumluluğun belirlenmesi zarar yerinin belli olup olmamasına göre de değişmektedir.
Description
Three separate responsibility system has been adopted in international agreements. Network Systems, Uniform System and strict system. In the Multimodal Transport Convention, with uniform liability system with a mix of network liability system "Modified- Network" system it was adopted. Multimodal transport operators in general seems to be of limited responsibility. Transport operator in the presence of special circumstances, not be limited to being held responsible for the actual loss of the right holder. Transport operator also varies depending on whether the determination of liability where the damage is known.
Keywords
Borçlar Hukuku, Law of Obligations, Multimodal taşımacılık, Multimodal transport, Sorumluluk, Responsibility, Taşıma sorumluluğu, Carrier's responsibility, Taşımacılık, Transportation, Uluslararası karayolu taşımacılığı, Inernational road transportation
Citation