Publication:
İnşaat projelerinde gecikme analizi: Bir gecikme analizi uygulaması

Date
2013-09
Authors
Dere, Semih
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Proje yönetiminin en önemli problemlerinden bir tanesi proje zaman yönetimidir. Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların bir çoğu, hatalı zaman yönetiminden ve gecikmelerden kaynaklanmaktadır. Proje zaman yönetimi kadar; gecikmeler gerçekleştikten sonra uyuşmazlıkların ortadan kaldırılabilmesi için gerçekleşen gecikmelerin analizi ve sorumlularının tespit edilmesi de önemlidir. Bu tez çalışması kapsamında ihtiyaç halinde gecikmeleri anlamak ve analizlerini gerçekleştirebilmek amacıyla güncel gecikme analizi yöntemleri açıklanmaya çalışılmıştır. Tez kapsamında; gecikmelerin türlerini araştırıp ortaya çıkarmak, ortaya çıkmış olan bu gecikme türlerinin, proje ve anlaşmazlıklar üzerindeki etkisini incelemek, bu gecikmeden kaynaklanabilecek zararların proje katılımcıları arasında adil bir biçimde paylaştırılmasını sağlamak ve bu konuda proje yöneticilerini bilgilendirmek esas alınmıştır. Yapılan çalışmalar doğrultusunda başlıca gecikme analizi teknikleri ele alınmış, analiz yapacaklara yardımcı olması amacıyla bu tekniklerin uygulanma aşamasındaki yol haritası gösterilmiş ve bir örnek uygulamayla bilgilerin pratiğe dökülmesi amaçlanmıştır.
Description
One of the major problems of project management is time management. Most of the conflicts between the two sides of the contracts are based on the incorrect time management and the delays. In order to solve the conflicts after the delays, the analysis of the delays and identification of the responsibilities are as important as project time management. In this thesis, actual delay analysis techniques are explained in order to understand and analyze the delays when needed. This thesis also deals with the delay types and the effects of these delays on the project and on the conflicts, and allocates the delay based losses between the sides of the contract fairly. After all this studies, main delay analysis techniques has handled, to help analysts application of this techniques has shown with an example in order to use the theoretical knowledge in practice.
Keywords
İnşaat Mühendisliği, Civil Engineering
Citation