Publication:
Geri Gönderme Merkezlerindeki Fiziki Koşullara Karşı Başvuru Yolları

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Üniversitesi Yayınevi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu geri gönderme merkezlerine ilişkin düzenleme getirmekle birlikte, bumerkezlerdeki koşullardan kaynaklı ihlallere yönelik bir başvuru yolu öngörmemiştir. Bununla beraber, AnayasaMahkemesi, tam yargı davasının bu merkezlerde yaşanabilecek ihlallere yönelik etkili bir iç hukuk yolu olduğuna kararvermiştir. Çalışmamızda, Türk hukukunda var olan ve geri gönderme merkezlerindeki fiziki koşullardan kaynaklı ihlallerekarşı başvurulan yargı yolları ve bu yolların etkinliği incelenmiştir.


Although Law on Foreigners and International Protection has providesregulations on removal centers, it hasn’t envisaged any remedy for violation arising from the conditions in these centers. However, The Constitutional Court ruled that Damages as remedy against administrative authorities is an effective remedy for violations that might occur in these centers. In this study, remedies in Turkish Law, which were applied against violations occur in the removal centers and these remedies’ effectiveness were examined.

Description
Keywords
İdari Gözetim , Geri Gönderme Merkezi , K.A. Başvurusu , B.T. Başvurusu , Tam Yargı Davası
Citation
AKBULUT M (2019). Geri Gönderme Merkezlerindeki Fiziki Koşullara Karşı Başvuru Yolları. Public and private international law bulletin, 39(1), 1 - 32. 10.26650/ppil.2019.39.1.0013