Yayın:
Yüksek yapılarda yapı alt sistemlerinin entegrasyonu

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2007-06
Yazarlar
Yanık, Alper
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Çagımızda enerji ve teknoloji baglamında bina tasarımına etki edebilecek farklı disiplinlerin içermis oldugu çok boyutlu bilgi ve deneyim, geleneksel tasarım sürecini degismeye zorlamaktadır. Tasarımın basından itibaren disiplinler arası ekip çalısmasını gerektiren yeni süreç, tasarım amaçlarının belirlenmesinden, sistem kararlarının alınmasına, uygulanmasına ve isletimine kadar bu isbirliginin sürekliligini zorunlu kılmaktadır. Bu amaca yönelik olarak kabuk, strüktür ve servis sistemleri seklinde bir ayrım yapılarak tasarıma odaklanılması, bu tez çalısmasının ana amacı olan sistemler arası entegrasyon ve disiplinler arası isbirliginin önemini vurgulamaktadır. Bu baglamda sistemler arası uyum yüksek yapılar üzerinden incelenmis olup ; Birinci bölümde; yüksek yapıların ortaya çıkıs nedenleri dünyadaki gelisimi ve ülkemizdeki yansımaları üzerinde durulmus ve yüksek yapı kavramı anlatılmıstır. kinci bölümde; yüksek yapılarda alt sistemler; kabuk, strüktür ve servis sistemleri olarak bir soyutlama yapılarak, yapı alt sistemleri anlatılmıstır. Üçüncü bölümde; çalısmanın ana konusunu olusturan yüksek yapı alt sistemlerinin etkilesimi ve uyumunun tasarım sürecine etkileri irdelenmis olup, bu sistemlerin birbirleriyle olan iliskileri seçilen üç yapı örnegi üzerinden ayrıntılı bir biçimde ele alınmıstır. Örnek olarak seçilen üç yüksek yapıda, tasarım süreci içinde mimarlıgın strüktür, kabuk ve servis sistemlerinin bütün olarak disiplinler arası bir biçimde ele alan ve bu çalısmayı mimari olarak vurgulayan, sistemler arası dayanısma ve uyumu irdelenmistir.
Açıklama
In today?s world, multi-range knowledge and experience which includes different kinds of disciplines related to structural design connected to energy and technology forces traditional design stage. The new stage which requires inter-disciplinary team work from the beginning of design, necessitates this cooperation in the context of determining the targets of design, taking system decisions, applying and practising. Focusing on design by seperating the outer-covering, structure and service systems points out the importance of inter-disciplinary cooperation and integration of intersystems which constitutes the primary aim of this thesis. Throughout this study, the inter systematic unity has been analyzed on tall structures,; In the first chapter; the reasons of emerging tall structures, their development throughout the world, their reflections in our country and the tall structural concept has been explained. In the second chapter; the sub-systems in tall structures as isolated like outercovering, structure and service systems have been explained by giving examples. In the third chapter; the affects of integration of structural sub-systems and their unity to design process which constitutes the main topic of this study have been explained in detail. Also, in the supplementory section of this thesis, the three chosen building as an example in the process of design, the architectural structure, outercovering and service systems are explained between the disciplines and the systematic cooperation that points out of this study as an architectural way.
Anahtar kelimeler
Mimarlık, Architecture
Alıntı