Publication:
Investigation of The Effects of Fitness Centers on Users in The Scope of Socialism

Date
2019-08
Authors
Erdem, Şerif Tolga
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Healthy and fit to be defined by the definition, which includes many different exercises and variations, the “Fitness an program, which is based on the principle of running muscles with and without tools, has taken place in many of the gyms. When literature search is done, it is noteworthy that user expectations in sports centers started to change in 21st century. The desire to move away from the tensions in everyday life causes the fitness halls for the users not only to be sports places, but also to take on the role of socializing mediator. This study was conducted to investigate the effects of socialization of users in fitness centers. In this context, the hypothesis of the study; The fitness centers are identified as effective in terms of social elements on the users. Sub-research questions of the study within the hypothesis determined; What are the expectations of users from the fitness rooms? What are the spatial and physical features that distinguish the preferred sports halls from the others? What are the socialization differences between users in terms of gender, age, social status and economic situation? What are the reasons why users see sport centers as a means of socializing, What are the rates of seeing sports centers as a means of socializing? has been identified as.The research was carried out using theoretical and statistical methods. A research design was developed within the method adopted. Firstly, the existing samples were examined and a sample set was formed within the scope determined. In the study as research; observation and survey were preferred. The obtained data were analyzed by using statistical method. In the study; There are elements that have various effects on the socialization of the users in the Fitness Centers. As a result of the evaluation of the findings, it was concluded that factors such as age, gender, status, economic status, location, sports experience and spatial alignment in fitness centers have an effect on the social elements of the users
Sağlıklı ve formda olmak tanımlamasıyla özleşen, birçok farklı egzersiz ve çeşitlemeler içeren, temelde kasların aletli ve aletsiz çalıştırılması prensibine dayanan “Fitness” programı spor salonlarının birçoğunda yerini almıştır. Literatür taraması yapıldığı zaman spor merkezlerindeki kullanıcı beklentilerinin 21.yy.’da değişim göstermeye başladığı dikkatleri çekmektedir. Gündelik yaşantıdaki gerilimlerden uzaklaşma isteği, kullanıcılar için fitness salonlarının yalnızca spor yapılan mekanlar olmalarının yanısıra, sosyalleşme aracı rolünü üstlenmelerine de neden olmaktadır. Bu çalışma, fitness merkezlerindeki kullanıcıların sosyalleşmeleri üzerindeki etkilerini araştırarak ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bu bağlamda araştırmanın hipotezi; fitness merkezlerinin kullanıcılar üzerinde sosyal unsurlar açısından etkilidir olarak belirlenmiştir. Belirlenen hipotez dahilinde araştırmanın alt araştırma soruları; Kullanıcıların fitness salonlarından beklentileri nelerdir? Kullanıcıların tercih ettikleri spor salonlarını diğerlerinden ayıran mekânsal ve fiziki özellikler nelerdir? Cinsiyet, yaş, sosyal statü, ekonomik durum açılarından kullanıcılar arasındaki sosyalleşme farkları nelerdir? Kullanıcıların spor merkezlerini sosyalleşme aracı olarak görme sebepleri nelerdir? Kullanıcıların spor merkezlerini sosyalleşme aracı olarak görme oranları nelerdir? olarak tespit edilmiştir. Araştırma kuramsal ve istatistiksel yöntemlerden yararlanılarak gerçekleştirilmiştir. Benimsenen yöntem dâhilinde araştırma deseni oluşturulmuştur. Önce mevcut örnekler incelenerek belirlenen kapsam dâhilinde örneklem kümesi oluşturulmuştur. Çalışmada araştırma olarak; gözlem ve anket tercih edilmiştir. Elde edilen veriler istatistik yöntemi kullanılarak analiz elde edilmiştir. Araştırmada; fitness Merkezlerindeki kullanıcıların sosyalleşmeleri üzerinde çeşitli etkileri olan unsurlara rastlanılmıştır. Bulguların değerlendirilmesi sonucunda fitness merkezlerindeki, yaş, cinsiyet, statü, ekonomik durum, yer, spor deneyimi ve mekânsal dizilim gibi faktörlerin kullanıcıların üzerinde sosyal unsurlar açısından etkisi olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.
Description
Keywords
Kullanıcı Beklentileri, Spor Salonları, Fitness Merkezleri, Mekânsal Dizilim, Sosyalleşme, User Expectations, Gyms, Fitness Centers, Spatial Alignment, Socialization
Citation