Publication:
An Assessment of Professional Practice Training in Undergraduate

No Thumbnail Available
Date
2019
Authors
Gemci, Kevser Kesim
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Deniz Yengin
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

The scope of the architectural profession, one of the oldest professions in human history, has changed with the advent of technology. Likewise, architectural education also changes and improves all the time. Accrediting bodies evaluate architectural education and improve them through competence activities. In this study, the requirements identified by National Architectural Accrediting Board (NAAB), an international accreditation body, and the national accreditation body Architecture Accreditation Board (MIAK) have been reviewed, upon which it has been found out that professional practice has an important share in architectural education but has not been the subject of current research. Therefore, the study aims to assess the situation in Turkey in terms of undergraduate architectural education with respect to professional practice and identify the weaknesses thereof, hence contributing to architectural education. In this context, the professional practice requirements among the NAAB and MIAK requirements have been reviewed and the areas that need to be covered in terms of professional practice within undergraduate architecture programmes have been identified. The professional practice courses in undergraduate architecture programmes and the course contents have been analysed to demonstrate the current situation of professional practice training in undergraduate architecture programmes in Turkey. The data for the analysis of courses and course contents have been gathered from the webpages of universities. Content analysis method has been used in assessing course contents.


İnsanlık tarihinin en eski mesleklerinden biri olan mimarlık mesleğinin kapsamı, teknolojinin gelişimi ile farklılaşmıştır. Bu bağlamda Mimarlık Eğitimi de sürekli gelişim ve değişim göstermektedir. Akreditasyon kuruluşları, mimarlık eğitimini değerlendirmek ve yetkinlik çalışmaları aracılığı ile geliştirmek üzere kurulmuştur. Çalışma kapsamında uluslararası akreditasyon kuruluşlarından NAAB ve ulusal akreditasyon kuruluşu MIAK’ın mimarlık eğitimi için belirlediği yeterlilikler değerlendirilerek, mesleki uygulamanın mimarlık eğitimi içinde önemli bir pay aldığı ancak mevcut araştırmalarda ele alınmadığı görülmüştür. Dolayısı ile, çalışma kapsamında Mimarlık lisans eğitiminde mesleki uygulamaya yönelik eğitimin Türkiye’deki durumunun değerlendirilmesi ve zayıf yönlerin ortaya çıkartılarak, mimarlık eğitimine katkı sağlanması hedeflenmiştir. Bu bağlamda, NAAB ve MIAK’ın yeterlilikleri içinde mesleki uygulamaya yönelik olanlar değerlendirilerek, Mimarlık lisans programlarında mesleki uygulamaya yönelik olarak bulunması gereken alanlar belirlenmiştir. Türkiye’deki Mimarlık lisans programlarında mesleki uygulamaya yönelik dersler ve ders içerikleri analiz edilerek, Türkiye’deki Mimarlık lisans programlarında mesleki uygulamaya yönelik durum ortaya konmuştur. Derslerin ve ders içeriklerinin analiz edilebilmesi kullanılan veriler üniversitelerin web sayfalarından elde edilmiştir. Ders içeriklerinin değerlendirilmesinde içerik analizi yöntem olarak kullanılmıştır.

Description
Keywords
Professional Practice , Content Analysis , Architecture Undergraduate Programs , Compulsory Courses
Citation
BOSTANCIOĞLU E, Kesim GEMCİ K (2019). AN ASSESSMENT OF PROFESSIONAL PRACTICE TRAINING IN UNDERGRADUATE ARCHITECTURAL EDUCATION. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 9(2), 145 - 158. 10.7456/10902100/008