Publication:
Toplumsal Bellek ve Esnek Mekan Çözümlemeleri: Yer-Tasarım-Bellek İlişkisi

Date
2019-09
Authors
Hasgül, Esin
Turgut, Esra
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Yaşamın her alanında bahsedilebilecek unutma eylemi en belirgin olarak kamusal alanlarda karşımıza çıkmaktadır. Bu alanlara yönelik yapılan tasarım çalışmalarında kullanılan esnek tasarım öğeleri ile bir yandan bireysel belleğin mekânda ifade edilmesinin önü açılırken diğer yandan da toplumsal belleğin mekân üzerinden sürekliliği sağlanmaktadır.Toplumsal bellek ve tasarım arasındaki karşılıklı ilişkinin önemine değinen bu çalışma kapsamında kamusal mekânda yapılan esnek tasarım örneklerinin mekânı nasıl şekillendirdiğinin, tasarımın bellek ile değişim gösterip göstermediğinin araştırılması amaçlanmaktadır. Bu araştırma mekâna yüklenen anlamların değişmesi ile mekânın kullanımında meydana gelecek farklılaşmaların, esnek tasarım çalışmaları üzerinden incelenmesine dayanmaktadır.
Description
Keywords
Toplumsal Bellek, Yer Tasarımı, Bellek Mekânı, Esneklik, Enstalasyon Çalışmaları, Collective Memory, Place Design, Memory Space, Flexibility, Installation Works
Citation