Publication:
Konutlarda Duvar ve Çatı Yalıtımlarının Bina Kabuğu, Isıtma Enerjisi ve Yaşam Dönemi Maliyetleri Üzerindeki Etkisi

Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Konut yapılarının kullanıcılar için gerekli konfor koşullarını sağlayarak, minimum enerji tüketecek şekilde üretilmesi ve işletilmesini sağlamanın bir yolu, bina kabuğu tasarımıdır. Yalıtım sayesinde, ısı kazanç ve kayıpları azaltılarak enerji tasarrufunun sağlanması, çevrenin korunması, ısıl konfor ve gürültü denetiminin sağlanması mümkün olabilmektedir. Yapılan çalışmada, hem bina ilk yatırım maliyetini, hem de ısıtma enerjisi maliyetlerini etkileyen, bina kabuğunun özelliklerinin değiştirilmesi ile bina kabuğu, ısıtma enerjisi ve yaşam dönemi maliyetlerinde hangi oranda değişiklikler görüleceğinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla dış ortama açık bina kabuğunu oluşturan yapı bileşenleri olan duvar ve çatıda kullanılan gövde ve yalıtım malzemelerinin değiştirilmesiyle; bina kabuğu, ısıtma enerjisi ve yaşam dönemi maliyetleri belirlenecektir. Duvarda ve/veya çatıda kullanılan yalıtım malzemesinin, yalıtımsız binaya getirdiği bina kabuğu maliyeti artışı ve yıllık ısıtma enerjisi maliyeti tasarrufu; duvar ve çatı yalıtım malzemesi kalınlığının artışının bina kabuğu, ısıtma enerjisi ve yaşam dönemi maliyetlerinde meydana getirdiği değişimler değerlendirilecektir.


One way of producing and operating dwellings that provide the necessary thermal comfort conditions while consuming minimum energy is the building envelope design. Insulation ensures energy saving by reducing heat gains and losses, and enables us to protect the environment, ensure thermal comfort and noise control. The study aims at identifying the rate of change in building envelope, heating energy and life cycle costs that occurs after altering the features of the building envelope; which affects building initial investment and heating energy costs. For this purpose, by changing the body and insulation materials used on external components of the building envelope, such as roof and walls; building envelope, heating energy and life cycle costs will be determined. The increase in the building envelope cost and saving on annual heating energy costs that is brought by the insulation material used on wall and/or roof to the non-insulated building will be assessed as well as the changes building envelope, heating energy and life cycle costs, resulting from the increase in the thickness of insulation material used on roof and walls.

Description
Keywords
Duvar yalıtımı , çatı yalıtımı , bina kabuğu maliyeti , ısıtma enerjisi maliyeti , Wall insulation , roof insulation , building envelope cost , heating energy cost , life cycle cost , energy saving
Citation