Publication:
Türk Milliyetçiliği: Doğuşu, Yükselişi ve Siyasal Yansımaları

Date
2018-01
Authors
Yesevi, Çağla Gül
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Ankara: Kripto Yayınevi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Çalışmada, milliyetçiliğin kökeni, siyasal tarih ve siyasal kuram açısından açıklanmıştır. Kitabın ikinci bölümü milliyetçiliği açıklayan ve milliyetçiliğe dair bakış açısını belirleyen milliyetçilik kuramlarına ayrılmıştır. Türk milliyetçiliğinin doğuşu bahsinde, Osmanlı modernleşmesi üzerinde durulmuştur. Türk milliyetçiliğinin ana özelliklerinin nasıl oluştuğu, bu oluşuma Genç Osmanlılar, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki’nin etkisi anlatılmıştır. Türk milliyetçiliğinin tek tanımı olup olmadığı, nasıl sınıflandırılabileceği sorusuna cevap verilmeye çalışılmıştır. Türk milliyetçiliğini anlayabilmek için vatan kavramı, burjuvazinin oluşturulması, göçler ve yer değiştirme, milliyetçi seçkinler ve eserleri, ortak irade kavramının gelişmesi, Türk dili ve sadeleştirme çalışmaları gibi parametreler belirlenmiş ve bunlar üzerinde bilgi verilmiştir. Kitabın dördüncü bölümünde, Cumhuriyet döneminde Türk milliyetçiliği açıklanmıştır. Kemalist milliyetçilik, Türkçülük, Türk-İslam sentezi ve Ulusalcılık anlatılmıştır. Kitabın beşinci ve son bölümde, Türk siyasi partileri; Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi’nin parti programları, belgeleri ve lider söylemlerine yer verilmiş ve partilerin milliyetçilik anlayışları üzerinde durulmuştur.

Description
Keywords
Türk Milliyetçiliği , Milliyetçilik Teorileri , Turkish Nationalism , Theories of Nationalism
Citation