Yayın:
Kimlik Siyasetleri ve Kimlik Mücadelelerinin CHP ve Sosyal Demokrasi İlişkisine Etkisi

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2018
Yazarlar
Cop, Mehmet Burak
Yunus Emre
Aladağ, Aras
Arslantaş, Şenol
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Kimlik siyasetlerinin yükselişi solu ve sosyal demokrat hareketleri derinden etkilemektedir. Bu bağlamda, sosyal demokrasinin bundan nasıl etkilendiği ve bu yeni eğilime karşı nasıl bir tutum alacağı önemli bir tartışma konusudur. Türkiye siyasetinin temel merkez sol aktörü CHP’nin bu meseleye dair yaklaşımı ise bu çalışmanın ilgilendiği esas konudur. Merkez sol üzerine Bursa, Erzurum, Gaziantep, İzmir ve Kocaeli illerinde CHP’lilerle derinlemesine mülakat yöntemiyle gerçekleştirilen görüşmeler kapsamında bu konuya dair önemli veriler elde edilmiştir. Beş ilde gerçekleştirilen mülakatlarda Kürtlük-Türklük ve bu bağlamda milliyetçilik, Alevilik-Sünnilik, İslamcılık ve bunların laiklikle ilintisi gibi konularda önemli gözlemler elde ettik. Çalışmamızda bu konudaki ilgili literatürün analizine ve bu analiz çerçevesinde gerçekleştirilen alan araştırmasının verilerinin değerlendirilmesine odaklanılacaktır.
The rise of identity politics directly influenced the left in the last few decades. Within this context, the questions “How social democracy is influenced by identity politics?” and “How its attitude towards them must be?” are the cornerstones of an important discussion topic. The major center-left political actor of Turkish politics, the RPP's approach to this issue is the main concern of this study. The in-depth interviews conducted with more than a hundred RPP members in the cities of Bursa, Erzurum, Gaziantep, İzmir and Kocaeli provided significant data. During the interviews, important observations have been made on the cleavages such as Turkishness-Kurdishness and Sunnism-Alevism as well as on the issues like nationalism, Islamism, and secularism.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Kimlik Siyasetleri, Cumhuriyet Halk Partisi, Sosyal Demokrasi, Merkez Sol, Milliyetçilik, Identity Politics, Republican People's Party, Social Democracy, Center-lef, Nationalism
Alıntı
3