Yayın:
Ben, Sen ve Titius

No Thumbnail Available
Tarih
2021
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Yeditepe Üniversitesi adına Prof. Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Justinianus’un Digesta’sında fragmentumları alıntılanan klasik dönemin büyük hu-kukçularından biri de Celsus’tur. Celsus hukuk tarihinde “impossibilium nulla obligatio est” ilkesini ortaya atan kişidir. Bu makaleye konu fragmentumda Celsus, sebepsiz zenginleşme kurumunu ilgilendiren ilginç bir olay örneği veriyor. Verdiği örnekte dolaylı bir sebepsiz zenginleşme söz konusudur. Bu örneğin günümüz hukuk sistemine göre yorumlanması, sebepsiz zenginleşmeye dayanan iade talebinin dolaylı zenginleşmelerde kimin tarafından ileri sürülebileceği sorununu su yüzüne çıkarır. Bu noktada ise, taşınır mülkiyeti naklinin sebebe bağlı mı sebepten soyut mu olduğuna göre farklı sonuçlar doğabilir. Bir diğer soru da örnekteki dolaylı zenginleşmede sebepsiz zenginleşme yerine dürüstlük kuralına dayanan özel bir davanın mümkün olup olmadığıdır.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Digesta, Celsus
Alıntı
ÖZ T (2021). BEN, SEN VE TİTİUS. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 18(2), 593 - 612.