Publication:
Yenilik İktisadı

Date
2003
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Description
Keywords
Ekonomi (İktisat), Yenilik
Citation
Dündar, Durmuş, Yenilik İktisadı, İKÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1-2, 11-20, (2003).