Yayın:
Ahmet Hamdi Tanpınar ve Marcel Proust'ta zaman

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2015-01
Yazarlar
Sürücü, Gülden
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Çalışmada A. H. Tanpınar'ın Huzur, M. Proust'un Kayıp Zamanın İzinde roman serisinden Swann'ların Tarafı zaman açısından ele alınmıştır.Çalışma kendi içinde dört bölümden oluşmakta ve iç bölümler de yine alt bölümlere ayrılmaktadır. Giriş bölümünde M. Proust'ta ve A. H.Tanpınar'da zaman kavramına değinilmiştir. Önce M. Proust'un Swann'ların Tarafı adlı romanından aldığımız üç bölüm işlenmiştir. Daha sonra da kendi içinde dört bölümden oluşan Huzur zaman çerçevesi bakımından incelenmiştir. Birincil kaynak olarak kullanılan romanlardan alıntılarla zamanın işleyişi, verilmeye çalışılmıştır. Sonuç bölümünde de yine M. Proust ve A. H. Tanpınar'ın zaman algısındaki bazı ortaklıklara ve farklılıklara değinilmiştir.
In this thesis, the theme of time in Huzur by A. H. Tanpınar and In Search of Lost Time Swann's Way by M. Proust has been discussed.The thesis has four parts and each of them has subparts. In the introduction, the time in M. Proust and A. H. Tanpınar has been mentioned generally. Firstly, the three parts from Swann's Way by Proust is discussed. Then four parts from Huzur is discussed regarding time. Using of time has been examined on the novels as primary sources by quotations. As a result, commons and differences between M. Proust and A. H. Tanpınar are remarked in terms of using the time.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Türk Dili ve Edebiyatı, Turkish Language and Literature
Alıntı