Yayın:
Faik Ömer ve divanı: Karşılaştırmalı metin-inceleme

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2008-09
Yazarlar
Büyükkaya, Hande
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Çalışmamızın ilk kısmında 19. yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı şairlerinden Fâik Ömer Efendi'nin hayatı, edebi şahsiyeti ve eserleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ikinci kısmında ise şâirin Dîvân'ı dört aşamada incelenmiş, bu sayede gelenekle örtüşen ve farklı olduğu noktalar saptanmaya ve şâirin üslûbu belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın esasını teşkil eden üçüncü kısımda ise şairin Dîvânı'nın tam ve en doğru hali, metin tenkidi yöntemiyle ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu aşamada, seçilen nüshalar arasındaki farklar dikkate alınarak şairin yazdığı esere en yakın metin oluşturulmaya çalışılmıştır. İhtivâ ettiği şiir sayısı açısından zengin olan Ü1 nüshası esas alınarak, nüshalar arasındaki farklar sayfa altında belirtilmiş ve nüsha farkları da ortaya konulmuştur. Çalışmamız, Fâik Ömer Efendi Dîvân'ın yalnızca Türkçe kısmını içermektedir. Divanın Farsça kısımları çalışmaya dahil edilmemiştir. Bu çalışmayla şâirin edebiyat tarihindeki yeri belirlenmeye çalışılmıştır.
The first part of this thesis gives information about the publications and life of Fâik Ömer who was a 19th Century poet . In the second part, collected poems of the poet have been analysed in four sections, and the style of the poet has been presented with comparison to Divan tradition. In the third part, which is the main part of the thesis, unabridged and original Divan poems of the poet have been given as a collection in an aditorial style. In this section, the differences between the selected copy editions, have been detailly analysed to find the most similar to the original ones. On the basis of U1 copy, which is rich in the number of poems it includes, the differences between the copies have been indicated at the bottom of the page. Finally the study only covers the Turkish parts of Fâik Ömer Efendi?s Divan and excludes the Persian parts. The study aims at showing the importance of Fâik Ömer in Turkish Literary History as a distinguished but unacknowledged poet
Açıklama
Anahtar kelimeler
Din, Türk Dili ve Edebiyatı, Fâik Ömer, Dîvân, Klâsik Türk Edebiyatı, Edebiyat Tarihi, Üslûp, Metin Tenkidi, Religion, Turkish Language and Literature, Classical Turkish Literature, Divan, Fashion, Edition Critics, Literal History
Alıntı