Publication:
Türk İş Hukukunda işverenin yönetim hakkı

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-01
Authors
Altıntepe, Ayşen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu çalışmanın konusu, Türk İş Hukuku bakımından işverenin yönetim hakkının gerekliliği, uygulanma alanı, hukuksal kaynağı ve niteliği, işçinin iş ilişkisinden doğan borçları üzerinde etkisinin belirlenmesinin yanı sıra; bu hak kapsamındaki haklar, bu hakka dayanılarak verilen talimatlara uyulmamasının doğuracağı sonuçlar ve işverenin yönetim hakkının sınırlarının tespit edilmesidir. Çalışmanın amacı işverenin yönetim hakkını esas olarak Türk İş Hukuku ve yeri geldikçe genel çerçevesiyle Fransız İş Hukuku açısından etüd etmek olacaktır. Çalışmanın birinci bölümünde, işverenin yönetim hakkı kavramı, bu hakkın hukuksal kaynağı ve niteliğiyle birlikte verildikten sonra yönetim hakkının uygulanmasını incelediğimiz ikinci bölümde özellikle çalışma şartlarının değiştirilmesi Türk ve Fransız Hukuku bakımından ele alınmıştır. Bu bölümde yönetim hakkının iş hukukunda esnekleşme sonucu ortaya çıkan kimi iş sözleşmesi türleri bakımından uygulanma şekli üzerinde de durulmuştur. Nihayet çalışmamızın son bölümünü oluşturan işverenin yönetim hakkının sınırları başlığı altında işverenin eşit işlem yükümlülüğü, kişi dokunulmazlığı ilkesi, özel yaşamın gizliliği ilkesi işverenin yönetim hakkıyla ilişkileri bakımından incelenmiştir.
Description
L'objet de cette thèse est de déterminer dans le Droit du Travail Turc la nécessité du pouvoir de direction de l'employeur, son champ d'application, ses ressources et caractéristiques juridiques, l'influence sur les obligations nées des relations de travail de l'employé, les droits dans le cadre de ce pouvoir, les conséquences du non respect des instructions données sur base de ce pouvoir ainsi que les limites du pouvoir de direction de l'employeur. Le but de cette thèse est d'étudier le pouvoir de direction de l'employeur au point de vue surtout du Droit du Travail Turc et par ailleurs au point de vue du Droit du Travail Français dans son cadre général. Dans la première partie de cette thèse seront traités les points suivants: le concept du pouvoir de direction de l'Employeur, le fondement juridique de ce pouvoir et ses caractéristiques. Dans la deuxième partie seront examinés les champs d'Application du pouvoir de direction de l'Employeur et les modifications des conditions de travail en Droit Turc et Droit Français. Dans cette partie, seront aussi analysés les champs d'application des types de contrat de travail engendrés suite à la flexibilité dans le Droit du Travail. Finalement dans la dernière partie de la thèse il sera question sous le titre des limites du pouvoir de direction de l'employeur, le principe de l'égalité de traitement de l'employeur, du Principe d'immunité de la personne, du principe du respect de la vie privée par rapport au pouvoir de direction de l'employeur.
Keywords
Türk İş Hukuku, Turkish Labor Law, Yönetim, Management, İş Hukuku, Labour Law, Employer, İşveren
Citation