Publication:
The Surname Of Married Women: An Everlasting Problem

Date
2017-03
Authors
Demir, Nazlı Hilal
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Presented here is the work on the analysis of the surname of married women in which there have been many developments recently. The aim is to give a general outlook about the legal situation of married women’s surname in Turkey in the light of the case of Tanbay Tüten v. Turkey (Appl. No: 38249/09). In this regard, a quick overview about the regulation related to women’s surname in Turkey will be given first. Then the judicial authority’s perspectives to this regulation will be examined. And in the last section, the situation will be evaluated and some important conclusions will be drawn.
Bu çalışma, son yıllarda birçok gelişmenin yaşanmış olduğu evli kadının soyadına ilişkin sorunun incelemesini içermektedir. Burada amaç, AİHM’in bu konuya ilişkin vermiş olduğu son tarihli Tanbay Tüten - Türkiye (Başvuru No: 38249/09) kararı ışığında kadının soyadına ilişkin Türkiye’deki hukuki durum hakkında bilgi vermektir. Bu kapsamda çalışmada öncelikle kadının soyadına ilişkin pozitif hukuktaki düzenleme ele alınacak, ardından yargı mercilerinin bu düzenleme hakkındaki görüşleri incelenecektir. Son bölümde ise bu sürecin bir analizi yapılarak, bazı önemli sonuçlara varılacaktır.
Description
Keywords
Turkish Civil Code, Article 187, Gender Equality, Tanbay Tüten v. Turkey, Türk Medeni Kanunu, Madde 187, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Tanbay
Citation