Publication:
Türkiye'deki KOBİlerin 2010-2016 yılları arasında banka kredileri kullanımının diğer finansman yöntemleri ile karşılaştırılması

Date
2017-05
Authors
Taşçı, Selin Zehra
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Gelişmekteki ülkelerin ekonomilerinde KOBİ şirketlerinin katkıları yadsınamaz derecede önemlidir. Bu anlamda ülke ekonomisine katkı sağlamada önemli yere sahip şirketler kendi öz kaynaklarının yetersiz kaldığı zamanlarda dış kaynak arayışına girmektedirler. Finansman kaynakları olarak da çeşitli yöntemleri tercih etmektedirler. Bu yöntemlerin başında banka kredileri gelmektedir. Son yıllarda KOBİ'lerin artan önemi ile birlikte bankalarda kredi alım koşullarında kolaylıklar sağlayarak şirketlerin gelişimine katkı sağlamışlardır. Tezimde KOBİ'lerin tanımları, gelişim süreçleri, finansman kaynakları, ekonomiye katkıları ve en çok tercih ettikleri finansman kaynaklarının kullanımlarına dair bilgiler yer almaktadır. KOBİ'lerin kredi alım süreçlerinin ve gelişimlerinin; faktoring ve leasing yöntemleri ile karşılaştırılarak analizi ve yorumlaması yapılmıştır.

Description
Contribution of SMEs has an undeinable importance in economy of developing countries. These companies plunge into an outsourcing when their capital is insufficient. They prefer variety of ways as a finanincg sources. Banking loans is the first choice of financing sources. In the recent years, banks make it convenient to companies to get loans because of increasing importance of SMEs so that banks contribute SMEs's development. In my thesis, I inform SMEs's definitions, development process, financial sources, contribution of economy and the most popular outsourcings. I make an analysis and compare comment about the SMEs's getting loans process and development of factoring and leasing methods.
Keywords
Finansal kaynaklar , Financial resources , Finansman , Financing , Finansman yöntemleri , Financing methods , KOBİ , Small and Medium Sized Firms , Kredi politikaları , Credit policies , Kredi tahsisi , Credit allocation , Credits , Kredi
Citation