Yayın:
Anonim Şirketin Sonu: Hamiline Yazılı Pay Senedi Sahipleri İçin Öngörülen Bildirim Yükümlülüğü

No Thumbnail Available
Tarih
2017-07
Yazarlar
Tütüncü, Muharrem
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Seçkin Yayıncılık
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Terörün finansmanı ve kara paranın aklanmasının önlenmesi amacıyla Financial Action Task Force (FATF) tarafından hazırlanan tavsiyeler neticesinde, tüzel kişilerin arkalarındaki gerçek kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi düşüncesi hakim olmuştur. Ekonomik yaşamdaki yaygın ve etkin rolü ve özellikle de hamiline yazılı pay senetleri vasıtasıyla pay sahiplerinin kimliklerini gizlemeye elverişli yapısı sebebiyle, söz konusu düzenlemelerin hedefinde ilk sırada anonym şirketler gelmektedir. Bu çerçevede hamiline yazılı pay senetlerinin yaygın biçimde kullanıldığı Avusturya ve İsviçre gibi hukuk sistemlerinde birbiri ardına yapılan yasal düzenlemelerle, hamiline yazılı pay senetlerinin uygulama alanı istisnai hale getirilmiş yahut bildirim yükümlülükleri ile pay sahiplerinin kimliklerini gizli tutma imkanlarının önüne geçilmiştir. Böylece pek çok hukuk sisteminde, şirket tipine ismini veren “anonimlik” unsurunun ortadan kaldırıldığı görülmektedir.
On the purpose of preventing money laundering and financing of terrosm, the idea of identifying the beneficial owners of the legal persons is commonly accepted with the efforts of FATF. Incorporated companies have become the main target of this approach, due to bearer shares enabling shareholders to remain anonymous. In the countries bearer shares are widely used, such as Austria and Switzerland, new regulations were imposed that either providing execeptional use of bearer shares in closely held companies or introducing obligation of registration in order to prevent of “anonymity” is eliminated in incorporated companies.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Hamiline yazılı pay seneletleri, Anonimlik, Mali, Eylem görev gücü (FATF), Bildirim yükümlülüğü, Anonim şirket, Anonymity, Financial action task force (FATF), Incorporated (Anonymous) Company, Bearer shares, Obligation to register
Alıntı