Publication:
Azerbaycan'da gümrük politikaları

Date
2019
Authors
Mammadov, Umid
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / Yönetim Ekonomisi Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Modern koşullarda, gümrük ödemeleri, bir yandan, pazar açıklığına katkıda bulunan önemli bir düzenleyicidir ve diğer yandan korumacılığın en yaygın dış ticaret araçlarından biridir. Ülkenin uluslararası iş bölümündeki yerini büyük ölçüde belirliyor ve devlet gelirlerinin önemli bir kısmını sağlıyor. Üstelik, geçtiğimiz yıllar içerisinde ithalat gümrük vergisi oranlarında istikrarlı bir düşüş yaşanmıştır. Bu aşamada, Azerbaycan'ın dış ticaretinin gümrük tarifeleri düzenlemesinin yasal ve ekonomik temelleri genel olarak DTÖ normlarına ve kurallarına uygun düzenlenmiştir. Ancak, piyasayı açma, Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük tarifesinin ortalama oranını düşürme, ulusal girişimlerin korumacılığını koruma ve hem iç hem de dış pazarlarda rekabet edebilirliklerini sağlama sorunları çözülememiştir. Tezin amacı, dış ekonomik faaliyetlerin düzenlenmesinde gümrük vergilerinin rolünü belirlemek ve uluslararası yükümlülüklere ve devletin ulusal çıkarlarına aykırı olmayan Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük tarifesinin yapısını geliştirmek için öneriler geliştirmektir.


In modern circumstances, customs payments are, on the one hand, an important regulator contributing to market openness, and on the other hand, one of the most common foreign trade instruments of protectionism. It largely determines the country's position in the international division of labor and provides a significant portion of government revenues. Moreover, there has been a steady decline in import tariff rates over the past years. At this stage, the legal and economic basis for the regulation of the foreign tariffs of Azerbaijan's foreign trade is regulated in accordance with the WTO norms and rules. However, the problems of opening the market, reducing the average rate of the tariff of the Republic of Azerbaijan, protecting the protection of national enterprises and ensuring their competitiveness in both domestic and foreign markets could not be solved. The aim of the thesis is to determine the role of customs duties in the regulation of external economic activities and to develop proposals to improve the structure of the Republic of Azerbaijan tariff, which is not contrary to international obligations and the national interests of the state.

Description
Keywords
Citation