Yayın:
“Sağ”, “Oñ”, “Sol” Sözleri ve Kavram Alanları

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2004
Yazarlar
Türk, Vahit
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bu makalede yön tespitinde kullanılan sağ. on. sol sözlerinin kullanım ve kavram altınları karşılaştırılmakta ve başla Türk dilinin metinleri olmak üzere, çeşitli milletlere ait olan metinlerden de örnek alınarak konuyla Haili farktı ve ayın bakış açıları bir arada gösterilmekledir.
İn tlıis article, ıısage and concept f'ıelds o f “riglıt, left” and "on" concepts which used in the determination o f the direction are compared and different and saıne point o f views related to the topic are presented depending on the emmples laken from texts which belong to both various nations and especially Turkish language.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Dilin Doğuşu, Yön Tayini, Yönler: sağ, sol, on, Direction Designation, Directions; "riglıt. left" and “on"
Alıntı