Publication:
Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ve kullanılmasına ilişkin suçlar

Date
2011-04
Authors
Tuncer, Arzu
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin bireyler üzerinde bağımlılık etkisi yaratması uyuşturucu kaçakçılarının uluslararası faaliyet gösteren suç örgütleri olarak teşkilatlanmalarına neden olmuştur. Uyuşturucu kaçaklarının her ülkenin tek başına mücadele edemeyeceği kadar güçlü finansal güce, teknik donanıma ve uzman elemana sahip olması nedeniyle, ülkeleri uyuşturucuyla mücadelede uluslarararası işbirliğine teşvik etmiştir. 1961 tarihli Tek Sözleşmesi, 1971 tarihli Psikotropik Maddelere İlişkin Sözleşme ve 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, uyuşturucuyla mücadelede belli başlı Sözleşmelerdendir. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin dünyada izlediği en önemli rotalar, altın üçgen olarak adlandırılan Laos, Tayland ve Myanmar ülkelerinin çizdiği üçgen şeklindeki rota; ile altın hilal olarak adlandırılan Afganistan, Pakistan ve İran ülkelerinin çizdiği hilal şeklindeki rotadır. Türkiye, dünyadaki önemli uyuşturucu rotalarının transit geçiş yolu üzerindedir. Türkiye, uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin uluslararası Sözleşmeleri ve Protokolleri dikkate alarak Türk Ceza Kanunu'nda ve ilgili mevzuatta uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin kaçakçılığına ilişkin uluslararası hükümleri kanunlaştırmıştır. Ceza hukukunda reform niteliği taşıyan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 26.09.2004 tarihinde kabul edilmiş ve zaman içinde üzerinde değişiklikler yapılmıştır. Tez çalışmasının kapsamı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına ilişkin suçlardan oluşmaktadır. Bunun yanısıra, etkin pişmanlık, uluslarararası hukuktaki non bis indem kuralının istisnası olarak yabancı ülkede uyuşturucudan verilen cezanın Türkiye'de verilen cezadan mahsub edilmesi, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede uluslarararası adli yardımlaşma ve kontrollü teslimat, tedavi ve denetimli serbestlik konuları da ele alınmıştır.
Narcotic drugs and psychotropic substances having the effect of drug addiction on people, led illicit drug traffickers to establish organized crime entreprises for the purpose of generating monetary profit. Because the crime organizations related to illicit drug trafficking having gross financial power, technical equipment and expert team, states encouraged to combat against illicit drug trafficking in mutual assistance since each state is unable to combat alone with criminal organizations. 1961 Single Convention, 1971 Convention on Psychotropic Substances and 1988 United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances are the essential international convetions in combating illicit drug trafficking. The most important routes in the world followed by the illicit drug trafficking are triangular route drawn by Laos ,Thailand and Myanmar that is called `golden triangle?; and crescent-shaped route drawn by Afghanistan, Pakistan and Iran, that is called `golden crescent?. Turkey is on the way of transit passage of the world's major drug routes. Turkey, by taking into consideration the international conventions and protocols related to drug trafficking has enacted the terms of international conventions related to narcotic drugs and psychotropic substances in Turkish Penal Code and relevant legislation. Turkish Penal Code numbered 5237, which has reformative characterictic in criminal law, was adopted on 26.09.2004 and the amendments have been made at times. The thesis deals with illicit narcotic drugs and psychotropic substances; and also drug abuse. It also embodies effective remorse law; drug treatment and probation; as an exception of non bis in dem rule in international law, the calculation of foreign jurisdiction penalty in Turkish jurisdiction penalty; mutual legal assistance against illicit drug trafficking; and controlled delivery.
Description
Keywords
Hukuk, Narkotik suçlar, Narkotikler, Uyuşturucu maddeler, Law, Narcotic crimes, Narcotic, Narcotics
Citation