Yayın:
Karaman İli Ağızlarının Şekil Bilgisi Özellikleri Bakımından Anadolu Ağızları Arasındaki Yeri

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2009
Yazarlar
Karpuz, Hacı Ömer
Uysal, İdris Nebi
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bu makalede Karaman ağızlarının şekil bilgisi özellikleri kısaca verilmiştir. İç Anadolu bölgesinde yer alan Karaman, bir tarih ve kültür kentidir. Yörede yaptığımız çalışmalar, bize bölge ağızlarının özelliklerini tespit etme imkânı vermiştir. Bölge ağızları, şekil bilgisi özellikleri bakımından Batı Grubu ağızlarının genel özelliklerini taşımakta, bu grup içinde de dokuzuncu alt grubun özellikleri ile örtüşmektedir. Ayrıca bu çalışmada Karaman ili ağızları örneğinden yararlanılarak Anadolu ağızlarının incelenmesinde ve tasnifinde karşılaştırmalı çalışmaların gerekliliği ve yazı diline katkısı vurgulanmıştır.
In this article the morphological characteristics of Karaman dialects are given shortly. Karaman which is located in central Anatolia is a history and culture city. The studies that we carried out in this region gave us an opportunity to determine the characteristics of Karaman dialects. Karaman dialects possess the general properties of The Group West dialects from the point of the morphological characteristics. And also they bear to the ninth subgroup in this group. Beside this, necessity of comperative studies in analysis and classifacition of Anatolia dialects and contribution to written language are also emphasized by using example of Karaman dialects.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Ağız, Anadolu Türkçesi Ağızları, Karaman Türkçesi Ağızları, Şekil Bilgisi, Dialect, Anatolia Turkish Dialects, Karaman Turkish Dialects, Morphology
Alıntı