Publication:
Kar Amaçsız İşletmelerde Hile Denetiminin Önemi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-02-28
Authors
Bircan, Gözde
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Günümüzde hile; kar amaçlı işletmeler, kar amaçsız işletmeler ve diğer tüm işletme türleri için araştırılan, incelenen ve değerlendirilen bir konu olmakla birlikte kar amaçsız işletmelerde hile olgusu gözardı edilen ve dikkatlerden kaçan tarafı oluşturmaktadır. Özellikle kar amaçsız işletmelerin varoluş amaçlarının topluma hizmet etmek ve fayda sağlamak üzerine inşa edilmesi ve birincil amaçlarının kar elde etmek olmaması bu tür işletmelerde hilenin kar amaçlı işletmelerdeki gibi ciddi bir tehdit olmayacağı yanılgısını doğurmaktadır. Benzer şekilde kar amaçsız işletmelerin toplumsal işlevleri ve üstlendikleri rol nedeniyle toplum tarafından bu işletmelere yönelik oluşan güven duygusu sözkonusu yanılgıyı desteklemektedir. Bu anlamda yapılan araştırma ve incelemelerde daha çok kar amaçlı işletmeler üzerine odaklanılması ise kar amaçsız işletmelerdeki hile riskini ve tehditini arttırarak bu işletmeleri hileye açık hale getirmektedir. Bu makalede kar amaçsız işletmelerde hile olgusu, hile riski, hilenin boyutu ve hile kayıpları irdelenerek kar amaçsız işletmelerde hile ve hile denetiminin önemi değerlendirilecektir


Fraud in non-profit organizations has been on ignored side although fraud is being subject to researches, examinations and considerations for profit organizations and not for profit (non-profit) organizations including all other organizations, recently. Partically, there has been a mistake that fraud does not become a threat for non-profit organizations as much as it does for profit organizations due to their mission which is based on social benefit. Regarding the role and the social function of non-profit organizations, confidence with non-profit organizations by social opinion supports that mistake, similarly. In this respect, more focus on for profit organizations than for not profit (non-profit) organizations in researches and examinations has increased fraud risk and threat in non-profit organizations and caused non-profit organizations to become prone to fraud. In this article, the definition of fraud in non-profit organizations, fraud risk, extent of fraud, fraud losses and importance of fraud and fraud auditing in non-profit organizations would be discussed.

Description
Keywords
Kar amaçsız işletme , hile , hile riksi , hile kayıpları ve hile denetimi , Non-profit organization , Non-profit organization , fraud , fraud risk , fraud losses and fraud auditing
Citation