Publication:
Vergi İdaresinin Avukatlardan Müvekkilleriyle İlgili Olarak Talep Edebileceği Bilgilerin Hukuki Çerçevesi

No Thumbnail Available
Date
2017-07
Authors
Karaçoban Güneş, Tuğçe
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Hak arama hürriyeti kapsamında savunma ve iddia hakkının gerçekleştirilmesini, kamu hizmeti ifa etmek suretiyle yerine getiren, müvekkilini temsil ettiği kadar bağımsız bir yargı çalışanı olarak adaletin gerçekleştirilmesine de hizmet eden avukata, Avukatlık Kanunu ve meslek kuralları çerçevesinde yüklenen en önemli ödevlerden birisi de sır saklama yükümlülüğüdür. Sır saklama yükümlülüğünün Vergi Hukuku özelinde ifade ettiği anlamın tespiti önem arz etmektedir. Zira, vergi usulünü hukuka uygun yürütmekle görevli ve yetkili olan vergi idaresi, bilgi toplama yetkisine dayanarak avukatlardan müvekkilleriyle ilgili olarak bilgi talep edebilmektedir. Vergi idaresinin avukatlardan müvekkilleriyle ilgili olarak talep edebileceği bilgilerin sınırını, vergi idaresinin avukatlardan istemeye yetkili olduğu bilgiler oluşturmaktadır. Bu çalışma da, savunma hakkı ve özgürlüğü, avukatlık mesleğinin bağımsızlığı ve serbestliği, vekil ve müvekkil arasındaki ilişkinin temelinde bulunan güven ilişkisi ile vergi idaresinin vergi usulünü hukuka uygun yürütme görev ve yetkisini birlikte esas alarak, vergi idaresine bilgi verme ödevi karşısında avukatın sır saklama yükümlülüğünün hukuki çerçevesini çizmeyi amaçlamaktadır.

Description
Keywords
Meslek sırrı, Avukatın sır saklama yükümlülüğü, Bilgi verme ödevi, Bilgi vermekten çekinme kabahati, Vergi idaresinin talep edebileceği bilgiler
Citation