Publication:
Ticaret şirketlerinin birleşmelerinde koruyucu tedbirler

Date
2019
Authors
Penbegüllü, Zeynep Kübra Kavcar
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Özel Hukuk Ana Bilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Hazırlamış olduğumuz yüksek lisans tezinde, şirket birleşmeleri ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun getirmiş olduğu koruyucu tedbirler ile koruyucu tedbir niteliğindeki davalar ele alınmıştır. Bu çalışmanın ilk bölümünde şirket birleşmelerine genel bakış mahiyetinde temel özellikler sunulmuştur. Daha sonra şirket birleşmelerinin öncesi ve sonrası işlemler ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise çalışmamızın ana kaynağını oluşturan koruyucu tedbirler ve davalar incelenmiştir. Ayrıca son bölümde birleşmeye katılan şirketlerde yabancılık unsurunun bulunması halinde uygulanacak hukuk kurallarına kısaca değinilmiştir. Bu çalışmada Türk Ticaret Kanunu ve gerekçesi başta olmak üzere, doktrinde yer alan tartışmalar ve görüşler temel kaynak olmuştur.


In this thesis, the mergers and protective measures which introduced by the Turkish Commercial Code No. 6102 were discussed. In the first chapter of this study, the basic features of mergers are presented. Then, the transactions before and after the mergers are discussed. In the third chapter, protective measures and cases that constitute the main source of our study are examined. Also, the legal rules that will be applied in the case of presence of the foreign element in the companies participating in the merger are briefly mentioned in the last chapter. In this study, discussions and opinions in the doctrine, especially the Turkish Commercial Code and its justification, became the main source.

Description
Keywords
Hukuk , Birleşmeler , Kanunlar 6102 sayılı , Koruma tedbirleri , Ticari birleşmeler , Türk Ticaret Hukuku , Türk Ticaret Kanunu , Şirket birleşmeleri , Şirketler , Law , Mergers , Laws 6102 numbered , Protection measures , Bussiness combinations , Turkish Commercial Law , Turkish Commercial Code , Mergers , Companies
Citation