Publication:
Siyasal iletişimde müziğin rolü: Ahmet Kaya örneği

No Thumbnail Available
Date
2014-04
Authors
Çelik, Ahmet
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu tezde, Ahmet Kaya'nın müziği bir siyasal iletişim aracı olarak kullandığı temel hipotezinden hareket edilmiştir. Araştırmanın amacı, siyasal iletişimde müziğin etkili bir araç olduğunu ve Ahmet Kaya'nın siyasal içerikli eserlerinin varlığını tespit etmektir. Bilindiği üzere, siyasal iletişim çalışmalarının en önemli amacı seçmeni etkilemek ve oy vermesini sağlayabilmektir. Siyasal iletişimde genel olarak siyasi partiler ve onların propagandaları ön plandadır, ama bu çalışmada siyasal iletişimde müziğin öneminden bahsedilmiştir. Siyasal iletişimde müziğin, bir parti çatısı altında olmayan bir kişi veya grup tarafından kullanılabileceği belirtilmektedir. Ahmet Kaya örneği bu yüzden verilmiştir. Herhangi bir partiye üye olmayan ama kendisini sosyalist olarak tanımlayan ve şarkılarında genellikle toplumsal meseleler işleyen Ahmet Kaya, ardında ona benzemeye çalışan, onun düşüncelerini benimseyen büyük bir kitle bırakmıştır. Bu iddialarımıza açıklık getirmek için siyasal iletişimi, müzik ve siyaset kavramını, siyasal iletişimde müziğin rolünü inceledik. Ahmet Kaya'nın hayatı, müzikal tarzı ve siyasal düşüncesi ile ilgili konulara değindik. Araştırmamızın anket çalışmasının verilerini değerlendirdik.


In this thesis Ahmet Kaya music is a means of political communication moving from the basic hypothesis. The purpose of the study is in political communication music is an effective means of political communication and to definite Ahmet Kaya music has political contents. As it is known, the most important aim of political communication to have an effect on voters to support the parties. Generally in political communication political parties and propaganda are at the forefront. But in this study it is emphasised the importance of music in political communication. So that Ahmet Kaya is the sample of the thesis. Ahmet Kaya, who has not any political parties membership and ideas but describes himself as a socialist and in his songs generally used social issuses left a crowd audience group trying to resemble him. In order to clarify our claims we studied on the role of political communication music and politics. Ahmet kaya life, musical style and political ideas. We investigated the results of the the rates of our survey.

Description
Keywords
Müzik , Music , Siyasal Bilimler , Political Science , İletişim Bilimleri , Communication Sciences
Citation