Publication:
Ameliyat Sonrası Akut Ağrı Yoğunluğunun Değerlendirilmesinde Dört Farklı Ağrı Ölçeğinin Karşılaştırılması

Date
2020
Authors
Gürkan, Aysel
Aldemir, Kadriye
Andsoy, Işıl Işık
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Çukurova Üniversitesi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Amaç: Bu çalışmada yaşlılar da dahil yetişkinlerde yaygınkullanılan Görsel Analog, Numerik Orantılama, Sözel Tanımlayıcı ve Yüz Ağrı ölçekleri arasındaki uyum düzeyinive hasta tercihlerini karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma 17 Mart - 17 Haziran 2016tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin cerrahikliniklerinde tanımlayıcı araştırma modeli kullanılarak yapıldı. Bu çalışmaya her grupta 40 kişi olmak üzere toplam 120 yetişkin hasta çalışmaya alındı. Verilerin toplanmasında bireysel özellikler formu, Görsel Analog Ölçeği, Numerik Orantılama Ölçeği, Sözel Tanımlayıcı Ölçek ve Yüz Ağrı Ölçekleri kullanıldı. Bulgular: Bu çalışmada 0,71 – 0,83 arasında değişen korelasyon katsayıları ile dört ağrı ölçeğinin birbirleriyle iyi bir uyum içinde olduğu bulundu. Numerik Orantılama Ölçeği, tüm hastalar tarafından kullanılması en basit ve gelecekte kullanılması en fazla tercih edilen ve en az hata oranına sahip ölçek olurken Görsel Analog Ölçeği hastalar tarafından en az basit bulunan ve en az tercih edilen, en fazla hata oranına sahip ölçek olduğu saptandı. Genç ve orta yaş grubu hastalar tarafından kullanılması en basit ve fazla tercih edilen ölçek Numerik Orantılama Ölçeği seçilirken, yaşlılar tarafından Sözel Tanımlayıcı Ölçek seçildi. Sonuç: Postoperatif akut ağrı yoğunluğunun değerlendirilmesinde dört ölçeğin birbirleri ile iyi bir uyum içinde olduğu, Numerik Orantılama Ölçeği’nin ilk, Sözel Tanımlayıcı Ölçeğin ikinci tercih olarak seçilmesi ve Görsel Analog Ölçeği’nin ise son seçenek olduğu sonucu çıkarılabilir.


Purpose: This study was conducted in order to compare the level of compliance and patient preferences among the Visual Analogue, Numerical Rating, Verbal Descriptor and Facial Pain Rating scales that are commonly used in adults, including the elderly. Materials and Methods: The study was conducted using a descriptive research model at the surgery clinics of a university hospital between March 17 and June 17, 2016. A total of 120 adult patients, being 40 in each group, were included in the study. Individual Characteristics Form, Visual Analogue Scale, Numerical Rating Scale, Verbal Descriptor Scale and Facial Pain Scales were used to collect the data. Result: In this study, the correlation coefficients between 0.71 - 0.83 and four pain scales were found to be in conformity with each other. Numerical Rating Scale was the most simple scale that was preferred to be used in the future by all patients with the least error rate, while the Visual Descriptor Scale was the least simple and least preferred scale by the patients with the highest error rate. The most simple and more preferred scale to use by young and middle-aged patients was the Numerical Rating Scale, while the elderly selected the Visual Descriptor Scale as the most simple and more preferred scale to use. Conclusion: The four scales are in good agreement with each other and Numerical Rating Scale is the first choice, the Verbal Descriptor Scale is the second choice, and the Visual Analogue Scale is the last choice in evaluating the postoperative acute pain intensity.

Description
Keywords
Postoperatif Ağrı , Ağrı Değerlendirmesi , Ağrı Skalası , Postoparatif Pain , Pain Assessment , Pain Scales
Citation
Gürkan, A. , Aldemir, K. , Işık Andsoy, I. , Gül, A. "Ameliyat sonrası akut ağrı yoğunluğunun değerlendirilmesinde dört farklı ağrı ölçeğinin karşılaştırılması" . Cukurova Medical Journal 45 (2020 ): 1562-1571