Yayın:
Türkiye’de Ekonomik Büyüme ile Dış Ticaret Arasındaki Nedensellik İlişkisi (1969-2016)

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2018-09
Yazarlar
Dereli, Deniz Dilara
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bu çalışmada Türkiye’deki ekonomik büyüme ile dış ticaret arasındaki ilişki araştırılmıştır. 1969- 2016 yılları için yıllık veriler kullanılmıştır. Çalışmada değişkenler Augmented Dickey-Fuller testi ile durağanlaştırıldıktan sonra Granger Nedensellik testi yapılmıştır. Ayrıca Johansen Eşbütünleşme testi ile veriler arasında uzun dönemli ilişkinin varlığı tespit edildiğinden Vektör Hata Düzeltme Modeline dayalı Granger Nedensellik Analizi yapılmıştır. Sonuç olarak ihracat ile ithalat arasında bir nedensellik ilişkisi ve ithalat ile büyüme arasında bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Çalışmanın sonuçları Türkiye’de ithalata dayalı bir büyüme olduğunu göstermektedir.
In this study the relationship between foreign trade and economic growth in Turkey is investigated by using data between 1969-2016 annually. The variables used in the study are stabilized by Augmented Dickey-Fuller test before Granger Causality test conducted. Because of long term relationship between variables determined by Johansen Cointegration test, Vector Error Correction Granger Causality test is conducted. As a causality relationship is determined between export and import and between import and economic growth. The result of the study indicates economic growth is based on import in Turkey.
Açıklama
Anahtar kelimeler
İthalat, İhracat, Ekonomik Büyüme, Granger Nedensellik Testi, Eşbütünleşme Analizi, Export, Import, Economic Growth, Granger Causality Test, Co-Integration Analysis
Alıntı