Publication:
İsrail Ordusu ve İstihbarat Örgütleri

No Thumbnail Available
Date
2018
Authors
Yesevi, Çağla Gül
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Ankara: Kripto Yayınevi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Kitabın ilk bölümünde, İsrail’in jeopolitik konumunun, siyasal, sosyal ve ekonomik yapısının genel değerlendirmesi yapılmıştır. İsrail’in güvenliğini etkileyen coğrafi, siyasal, sosyal ve ekonomik koşullar incelenmiştir.İkinci bölüm, İsrail’in güvenlik sorunsalının ana parametrelerini ortaya koymayı hedeflemiştir. İsrail’in ulusal ve uluslararası güvenlik sorunları ortaya konmuş, geçmişte ve günümüzde icra ettiği askeri operasyonları incelenerek güvenlik anlayışı açıklanmıştır. İsrail’in komşuları, bölgesel ve küresel güçlerle olan ilişkileri ele alınmıştır. Üçüncü bölümde, İsrail güvenlik anlayışını şekillendiren ve ülkenin siyasal karar-alma mekanizmalarında etkin rol oynayan İsrail Ordusu yani İsrail Silahlı Kuvvetleri’nin yapısı, askeri doktrini, kara, deniz ve hava gücü anlatılmıştır. İsrail, İsrail’in komşuları olan Suriye, Ürdün, Lübnan ve Mısır yanında büyük tehdit olarak gördüğü İran’ın ordularının sahip oldukları harp silahları ve harp araçlarının kapasiteleri ve özellikleri karşılaştırılmıştır. İsrail’in kitle imha silahları kapasitesi anlatılmış, silah sanayi ve silah şirketleri hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Dördüncü bölümde, İsrail’in istihbarat kültürünü belirleyen unsurlar incelenmiştir. İsrail’in istihbarat kültürünün şekillenmesinde, Yahudilik, siyonizm, antisemitizm, toprağın kutsallığı inanışı, demokrasi geleneğine sahip olunduğuna dair iddia, özellikle askeri istihbarat örgütü Aman’ı etkileyen İsrail Ordusu’nun askeri doktrini etkili olmuştur. İsrail istihbaratının siyasallaşma eğilimi ve İsrail halkının istihbarat örgütlerine verdiği güçlü meşruiyet açıklanmıştır. Kitabın beşinci bölümü, İsrail’in bilinmeyenlerle dolu örgütü olarak tanımlanan Mossad’la ilgili pek çok soruyu cevaplandırmıştır. Mossad’ın tarihçesi, yapısı, başarılı ve başarısız operasyonları ve uluslararası işbirlikleri ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Kitabın altıncı bölümü, İsrail askeri istihbaratı olan Aman’ın tarihçesi, görevleri, operasyonları, başarıları ve başarısızlıklarının anlatılmasına ayrılmıştır. Aman için en büyük tehdit kaynağı, Arap orduları olmuştur. Bu bağlamda, Arap ordularının niyetleri, güçleri, kapasiteleri ve stratejilerinin öğrenilmesi, Aman’ın ana görev tanımı olmuştur. Kitabın yedinci ve son bölümünde, yaygın kullanılan diğer ismi Şin Bet olan iç istihbarat örgütü Şabak’ın tarihçesi, görevleri, operasyonları, temel değerleri ve diğer güvenlik kurumlarıyla ilişkileri ayrıntılı olarak incelenmiştir. Şabak, İsrail toprakları, Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ndeki iç istihbarat faaliyetleri ile ilgilenmektedir.

Description
Keywords
İsrail Ordusu , Güvenlik , İstihbarat Örgütleri , Israeli Army , Security , Intelligence Organizations
Citation