Publication:
Televizyon Dizilerinde Gizli Reklam Uygulamaları

Date
2014-05
Authors
Curga, Seda
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Gelişen pazarlama anlayışıyla birlikte reklam kavramı, günümüzün vazgeçilmez iletişim araçlarından biri konumuna gelmiştir. Küresel rekabetin arttığı günümüz dünyasında markalar, ürün ve hizmetlerini hedef kitlelerine tanıtabilmek amacıyla çeşitli yöntemlere başvurmaktadırlar. Buna göre; geleneksel reklam anlayışının tüketiciler üzerindeki etkisinin geçmiş dönemlerdeki kadar etkin olmadığı varsayımı ile daha etkili ve verimli yollar aranmaya başlandığı bilinmektedir. Reklamverenler ve yapımcılar tarafından özellikle televizyon dizileri, sinema filmleri, şarkılar, kitap ve bilgisayar oyunları gibi mecralar kullanılarak gizli reklam, yani ürün yerleştirme yönteminin sıklıkla kullanıldığı gözlemlenmektedir. Günümüzde, Türkiye'de de televizyon dizilerinde gizli reklam uygulamalarına rastlanmaktadır. Buna göre; ulusal televizyon kanallarının yüksek rating alan televizyon dizilerinde yapımcı, reklamveren ve sponsor marka ilişkileri doğrultusunda, Kurtlar Vadisi Pusu dizisi 7. Sezon ilk dört bölümü örneklem olarak seçilmiş ve gizli reklam uygulamaları seçmeci bir film çözümlemesi yönteminden yararlanılarak ortaya çıkarılmaktadır.


With the recent developments of marketing aprroaches, the notion of advertising has become one of the leading communication tools. In today's world with the increasing global competition, brands are trying out diverse new methods in order to develope reputation of their products and services. According to this reality; depending on the hypothesis that the influence of traditional advertising approach is not 'that' effective on consumers, it's known that brands begin seeking more effective and productive ways for it. It's observed that covert advertising is frequenly used by clients and producers especially at platforms such as television series, movies, songs, books and PC games. Today, we see covert advertising applications in television series in Turkey too. According to this; through the relations between producers, clients and sponsor brands in the high rated television series on national television channels, the first 4 episodes of the serie "Kurtlar Vadisi Pusu 7th Season" are chosen as our analysing sample and it's aimed to analyse covert advertising applications in these episodes by using eclectic method.

Description
Keywords
Reklamcılık , Advertising , İletişim Bilimleri , Communication Sciences
Citation