Publication:
Kentin Postmodernitesi: “Postmodern Tüketim Kültürü Işığında Hedonik Bir Biçim Olarak Kent Tasarımı

Date
2007-09
Authors
Batı, Uğur
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Kentler, bir metin olarak okunabilmektedir. Bu yaklaşımla ilişkili olarak, çalışma postmodern tüketim kültürün etkisi altındaki hedonik bir biçim olduğu düşünülen çağdaş kent tasarımını ele almaktadır. Bu bakış açısı dahilinde, kent mekanları ve kentin mimari üslubu, boş zaman etkinlikleri ve daha genelde gündelik yaşam etkinliklerine dayanan tüketim organizasyonu için mükemmel olarak tasarlanmıştır. Bu çalışmanın temel amacı, belirtildiği gibi, postmodern nosyonlara ve postmodern tüketim kültürüne dayalı günümüz kent alanının mimari üslubunu ve karakterini ortaya çıkarmaktır. Çalışma ayrıca, Türkiye örneğinde sınırlı bir perspektif ve örnek sunmaktadır. Araştırmanın sonucu olarak, sembolik tüketim etkinlikleri temelinde postmodernizmin karakteristiğini sergileyen kentlerin bu özelliğini, mimari üslubuna da yansıttığı ifade edilmiştir.


Cities, of course, can be read as texts. In relation to this concept, this study examines contemporary city design facilities which are conceived as a hedonic form influenced by postmodern consumer culture. According to this point of view, the city spaces and its architectural styles have developed into a space par excellence for consumption based on leisure times and daily life activities in more general. The major objective of the study is to offer characteristics and architectural styles of today’s urban spaces based on postmodern notions and postmodern consumption cultures. This study also gives a limited perspective and samples for Turkey. The discussion of research has shown that in cities under the influence of postmodernism specific processes of symbolic consumption occur, which reflects itself in the architectural styles of the city.

Description
Keywords
Postmodernizm , Postmodernism , Kent Tasarımı , City Design , Üst-Gerçeklik , Simulation , Tüketim Kültürü , Consumption Culture , Hedonizm , Hedonism
Citation