Publication:
Celil Memmedguluzade'nin mizahi eserlerinde kelime çeşitleri ve kalıp sözler

Date
2014-06
Authors
Cavadova, Aysel
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu çalışmamızda, Celil Memmedguluzade'nin mizahi eserleri 2 ana başlık altında incelenmiştir. 1. Kelime Çeşitleri 2. Kalıplaşmış Sözler Giriş bölümünde, Celil Memmedguluzade'nin hayatı ve edebi şahsiyeti, devrinin yaşayarak kaleme aldığı milli istiklal, cumhuriyet ve vatan bağımsızlığı konuları, "Molla Nasreddin" dergisi, dergide yayınlanmış konular, yazarla ilgili yapılmış çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. Mizahi eserleri dışındaki eserleri incelememiz dışında bırakılmıştır. Sekizinci sayfada kelime ve ses yapısı bakımından, şekil yapısı bakımından kelimelerle ilgili genel bilgi verilip, 10. – 26. sayfa aralığında isimler, sıfatlar, zarflar, zamirler, fiiller, edatlar ve fiilimsilerden oluşan kelime çeşitleri incelenmiştir. 27. – 33. sayfa aralığında eserler içerisindeki kalıplaşmış sözlere, dualardan ve beddualardan oluşan kalıplaşmış sözlere, 34. – 43. sayfa aralığında deyimlere, 43. – 46. sayfa aralığında eserler içerisindeki atasözlerine, 46. – 119. sayfa aralığında eserler içerisindeki ikilemelere ve ikilemelerin kategorilerine yer verilmiştir. 120. – 128. sayfa aralığında ise eserlerdeki kelimelerin Azerbaycan Türkçesi- Türkiye Türkçesi karşılıkları verilip sözlüğü hazırlanmıştır. Anahtar Sözcükler: Celil Memmedguluzade, Mizahi Eserler, Kelime Çeşitleri, Kalıplaşmış Sözler.


This thesis focuses on Jalil Mammadquluzadeh's works of humour by examining them in two categories: 1. Lexical Categories 2. Formulaic Phrases The introduction part presents Jalil Mammadquluzadeh's life, literary personality, the historical issues of his time such as national independence, freedom and republic, "Molla Nasreddin" journal and its content, and the studies done on the author's works. Non-humourous works of Jalil Mammadquluzadeh are excluded in this analysis. On page 8, the general information about sound stucture and form of the words and between page 10 and 26 the lexical categories such as nouns, adjectives, adverbs, pronouns, verbs, prepositions, gerunds are examined. From 27 to 33, the formulaic phrases and the formulaic expressions in prayers and curses in the author's works are analyzed. Between pages 34 and 43, between pages 43 and 46 the proverbs, and between 46 and 119 reduplication and reduplication categories found in the author's works are discussed. Lastly, between pages 120 and 128 a dictionary of the words used in the author's works is prepared in both Azerbaijan Turkish and Turkish spoken in Turkey. Key Words: Jalil Mammadquluzadeh's works of humour, lexical categories, formulaic phrases.

Description
Keywords
Türk Dili ve Edebiyatı , Turkish Language and Literature , Celil Mehmetkuluzade , Kalıp sözler , Mould allegations , Kelimeler , Words , Mizah , Humour
Citation