Publication:
İstanbul'daki İlk Kanunlaştırma Hareketi: Corpus Iuris Civilis ve Çağdaş Hukuklara Yansımaları

Date
2018-03
Authors
Tahiroğlu, Bülent
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

İstanbul'da XI. ve XIX. iki büyük kanunlaştırma hareketi gerçekleşmiştir. Corpus Iuris Civilus ve Mecelle her ikisi de hazırlandıkları coğrafi beşiği aşarak diğer ülkeleri de etkilemiştir. Corpus Iuris Civilus kara Avrupası sisteminin, bu arada çağdaş Türk hukuk sisteminin temelini oluşturmuştur. Anglo-sakson hatta uygulandığı dönemde sosyalist hukuk düşüncesini etkilemiştir. Bu incelemenin konusu Türk medeni kanununun 1. maddesinin dahil alındığı Corpus Iuris Civilis'in hazırlanışıdır.

Description
Keywords
Corpus luris Civilus, Codex, Digesta, Institutiones, Türk Hukuk Devrimi, Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti
Citation